Nye målinger viser mindre risiko for udvaskning fra pløjefri marker

Der er i nyetablerede pløjefri hvedemarker mindre mineralsk kvælstof i jorden end i marker, der pløjes. Det konkluderer SEGES med udgangspunkt i målinger foretaget i 68 marker. Der blev målt i 2019 og 2020. Risikoen for udvaskning af kvælstof kan dermed reduceres ved at udelade pløjning, der sætter gang i mineraliseringen.
Figur 1 - Oversigt over resultater af jordprøve analyser fra hvedemarker med forskellige jordbearbejdningspraksis i 2019 og 2020. Figur er gengivet med tilladelse fra SEGES.

Målingerne
I efteråret 2019 og 2020 blev der udtaget jordprøver fra 1. års hvede fra 4 jordlag (0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm og 75-100 cm) på i alt 68 marker. Heraf var hvede i 35 marker etableret uden jordbearbejdning, 18 marker var harvet, og 15 marker var pløjet.

En statistisk analyse viser, at Nmin-indholdet er signifikant højere i pløjede marker sammenlignet med harvede marker og sammenlignet med direkte såede marker.

Nmin-indholdet i jorden (0-100 cm dybde) er som gennemsnit 68 kg N pr. ha i pløjede marker, 55 kg N pr. ha i harvede marker og 59 kg N pr. ha i direkte såede marker (figur 1).

Da den anbefalede sådato for vinterhvede i Danmark er i september, skal der udføres jordbearbejdning i august og september. Disse måneder har normalt høje temperaturer, hvilket favoriserer N-mineralisering og dermed en øgning i jordens indhold af mineralsk kvælstof.

Kulstof
Prøver fra markerne blev også analyseret for kulstof. Der er dog taget for få prøver til, at man kunne konkludere omkring jordens kulstofindhold.

Rapport på LandbrugsInfo
Målinger er bearbejdet og formidlet af Ashley Montcalm og Annette Vibeke Vestergaard. Der kan ses flere detaljer i en rapport på LandbrugsInfo

  • Montcalm, A og Vestergaard, AV: Signifikant reduktion i total-kvælstof i jord ved conservation agriculture (CA). LandbrugsInfo, 22. November 2021 (link – kræver abonnement)

Målinger er foretaget under projektet Succes med CA, der støttes af Promilleafgiftsfonden for Landbrug

Andre målinger
Til FRDKs fagdag i 2018 havde jeg indsamlet resultater fra udenlandske undersøgelser, der tilsvarende viste mindre risiko for kvælstoftab, når der ikke jordbearbejdes. Mine præsentationer kan ses her

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.