Conservation agriculture - det oversete klimaværktøj

Hele verden taler om det.

Det enorme klimapotentiale der er i at lagre kulstof i jorden og stoppe med at brænde det af.

EU, FAO. Universiteter over hele verden; Australien, USA, Italien, Tyskland, Sverige.

I Danmark taler man kun om at udtage lavbundsjorder, og der satses stort på at bygge pyrolyseværker og tilføre jorden biokul, mens der stadig udvindes kul andre steder. Et andet virkemiddel, der peges på i Danmark som løsning på at nå klimamålene, er nitrifikationshæmmere. Det er et kemisk produkt, som kan tilsættes græsmarker, gylle og handelsgødning.

Det er et massivt svigt. Både af klimaet, miljøet, biodiversiteten og landmanden. Det viser en ny rapport »Klimaeffekter ved conservation agriculture«, som Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning i Danmark har udarbejdet.

For med conservation agriculture (CA), hvor vi både kan opbygge og forhindre tab af kulstof fra jorden, kan der opnås en samlet klimaeffekt på 2 ton CO2-ækvivalenter pr. hektar pr. år. Måske mere. Måske mindre. Ud over kulstoflagring og mindre kulstoftab giver CA også mindre lattergasudledning og en brændstofbesparelse.

Det vil sige, at hvis vi dyrker to tredjedele af omdriftsarealet med raps og korn efter principperne i CA, kan vi reducere klimaeffekten fra landbruget med 2 millioner ton CO2 ækvivalenter om året. Det er næsten 25 procent af det samlede antal ton, som landbruget skal reducere sin udledning med inden 2030.

Vi må ikke overse denne mulighed.

Dertil skal lægges, at conservation agriculture har en række positive effekter på markjordens sundhed, diversitet, insekter, fugle og dyr, det minimerer risikoen for vand- og vinderosion og dermed risikoen for næringsstof- og partikeltab.

Det er altså også en stor fordel for landmanden.

Fik du ikke set vores webinar om Det Oversete Klimaværktøj?

Se eller gense webinaret

Klimaeffekter af conservation agriculture 

Hent rapporten her: 

Annette Vestergaard

Rapportens forfatter

Det er FRDKs faglige ekspert Annette Vibeke Vestergaard, der er forfatter til rapporten. Hun er uddannet agronom og tidligere landskonsulent hos SEGES med speciale i jord. 

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.