Gratis beregner af halmpris

Gratis beregner af halmpris

For at kunne træffe et kvalificeret valg om enten at sælge halmen eller lade det ligge tilbage på marken er det nødvendigt med et godt beslutningsgrundlag, der kommer omkring de forhold, som har betydning for halmens værdi.

Det bliver næppe et problem at finde købere til halm til varmeværker, biogas, biokoks og mange andre formål i de kommende år. Men det er individuelt, om det er mest fordelagtigt at få høsten overstået i en fart ved at snitte halmen eller strenglægge den for at få den presset og solgt. Værdien af halmen beregnes ud fra dens indhold af næringsstoffer, klimaeffekt og jordforbedring. Din halms indhold af CO2-ækvivalenter har også en værdi, såfremt du sælger på vilkår, hvor andre får klimagevinsten. Derfor har vi udviklet en beregningsmodel, hvor du kan taste dine egne udbytter i vinterhvede, vårbyg og vinterraps og sætte værdien af N, P og K ind ud fra dine egne priser. Endvidere kan du sætte den forventede CO2-afgift ind. Så får du nye værdier af halmen til dit beslutningsgrundlag.


Dette bør du overveje, inden halmen sælges:
Som udgangspunkt er det centralt at have et godt beslutningsgrundlag. Det bør som minimum rumme følgende:

  • Hvad er dagsværdien af næringsstofferne i halmen – altså den indhold af N, P, K og alle de øvrige mineraler? Sælges halmen, skal disse næringsstoffer erstattes af gødning fra husdyr eller handelsgødning. Dermed er det fornuftig at holde øje med, hvad det koster at købe næringsstofferne i gødning.

  • Hvordan er min jords aktuelle tilstand med hensyn til kulstofindhold (Dexter-ratio) og biodiversitet? I et kornrigt sædskifte uden græsmarker til frø eller andre formål, hvor halmen er fjernet gennem årtier, vil der helt sikkert være stort behov for at øge kulstofindholdet. I den situation vil halmen have langt større jordforbedrende værdi, end hvor der har været efterladt halm i årevis. Med andre ord kan halmens jordforbedrende værdi kun fastsættes ud fra den aktuelle tilstand i markerne.

  • Hvis du ønsker at kunne sælge klimakreditter, fordi du lagrer kulstof i jorden, har halmen også en værdi, du kan få afregnet ud fra den aktuelle pris på et ton CO2-ækvivalenter.

Herunder er et download link, til download af halmberegner:

Gratis beregner af halmpris

*Felter med gult i arket, er input felter
frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.