FRDK

Foreningen for
Reduceret jordbearbejdning i DanmarK

FRDK
SUND JORD

Efterafgrødearter til samdyrkning med vinterraps

Udfasning af bejdset udsæd til vinterraps i 2018 øgede interessen for såkaldt ”companion cropping” (ledsageafgrøder), hvor vinterraps sås sammen med forskellige efterafgrødearter. Vi savner undersøgelser, men erfaringer tyder på, at angreb af rapsjordlopper kan reduceres. Derudover kan kløver eller andre arter medvirke både til kvælstofforsyning og til at sikre, at Mykorrhiza svampe holdes aktive. Raps tilhører ligesom olieræddiker kålfamilien, der ikke har samspil med Mykorrhiza svampe.
Alexandrinerkløver udsået sammen med vinterraps i en nedsprøjtet rødsvingelmark. Foto: Martin Krokstorp, Krokstorp Gård, Skåne

I FRDKnyhedsbrev nr. 14 fra 29. marts 2019 rapporterede Kim Møldrup fra Danbred i Rumænien, om et væsentligt mindre bekæmpelsesbehov mod skadedyr i vinterraps, der havde Alexandrinerkløver med som ledsageafgrøde.

Alexandrinerkløver
Den mest anvendte art til samdyrkning (ledsageafgrøde) med vinterraps er Alexandrinerkløver, der normalt spirer hurtigt både under tørre og fugtige forhold, og så er det samtidig en billig art i forhold til andre kløverarter. Alexandrinekløver udvintrer, når frosten kommer. Anbefalet udsædsmængde 3-8 kg/ha

Blodkløver (Inkarnatkløver)
Blodkløver vokser langsommere end Alexandrinerkløver. Den har krybende vækst og kan dermed skabe god dækning mod ukrudt. Planter, der blomster i efteråret, vil udvintre. Ved såning i august vil mange planter overvintre og først blomstre næste forår. Er raps svagt udviklet, kan blodkløver næste forår overvokse raps. Erfaringer fra England og Tyskland peger dog på, at blodkløver kan medføre et mindre merudbytte i raps. Anbefalet udsædsmængde: 4-8 kg/ha

Honningurt
Honningurt har en så aggressiv vækst, at den er god til at konkurrere mod ukrudtet, men den kan også hæmme væksten af raps. Der bør derfor maksimalt udsås 1 kg pr. ha, og den bør suppleres med andre arter. Honningurt fikserer ikke kvælstof. Til gengæld kan den hjælpe med frigørelse af hårdt bundt fosfor.

Fodervikke (sommervikke)
Fodervikke er en langsommere starter end honningurt, men kan i løbet af efteråret også konkurre hårdt mod mod både ukrudt og raps. Den bør udsås sammen med andre arter, da kvælstofproduktion fra vikken hurtigt frigives og kan medføre for kraftig vækst af rapsen

Andre arter
Landmænd både herhjemme og i blandt andet Frankrig, England og Tyskland har afprøvet andre arter, som nogle af jer måske også kunne tænke jer at afprøve. Følgende arter har været brugt til at ledsage raps enten alene eller i blandinger:

  • Hestebønne
  • Boghvede f.eks. sammen med fodervikke
  • Linser
  • Rug, der kan tiltrække snegle og dermed skåne rapsen

Ukrudtsbekæmpelse
Samdyrkning i vinterrapsmarken begrænser muligheden for kemisk ukrudtsbekæmpelse. Kløverater og honningurt tåler ikke Belkar, Galera og Matrigon. Det er en betydelig begrænsning i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i efteråret.

Samdyrkning virker bedst ved direkte såning, der ikke provokerer ukrudt til spiring

Også økologiske frø I shopFRDK kan til samdyrkning levere bla, følgende arter

  • Alexandrinerkløver
  • Blodkløver
  • Fodervikke
  • Markært
  • Honningurt
  • Boghvede

Sidste frist for bestilling af frø i shopFRDK i 2021 var den 22. juli

Læs mere

Blodkløver sået sammen med vinterraps. Kløveren vokser under rapsen. En kraftig vækst af kløveren ses kun i kørespor. Fotos 3. juni 2021 af Søren Ilsøe, Knudstrupgaard.

Denne historier er udgivet i maj 2020 med indspil fra PløjefriRådgivere. Opdateret juni/juli 2021

Del denne artikel:
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på pocket

Relaterede artikler

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?