Skal du så hjælpeafgrøder i raps? Få overblik over arter, der kan bruges.

Der er flere fordele ved at udså en hjælpeafgrøde sammen med rapsen. Er det i år du skal prøve? Du kan stadig nå at bestille gode frø i shopFRDK. Husk samtidigt at bestille frø til dine efterafgrøder. shopFRDK lukker for bestillinger mandag d. 18. juli. Tag et kig på www.shopfrdk.dk
Blodkløver som hjælpeafgrøde i raps,
Blodkløver som hjælpeafgrøde i raps, Ved Niels Wibholm, juni 2022

Nu hvor bejdsning af rapsfrø er ophørt, er der øget interesse for at udså hjælpeafgrøder, der kan modvirke skaderne af rapsjordloppen. Nok så vigtigt så kan bælgplanter både medvirke til kvælstofforsyningen og til at sikre, at Mykorrhiza svampe holdes aktive. Raps tilhører ligesom olieræddike kålfamilien. De har ikke ikke samspil med Mykorrhiza svampe.

Ved udsåning af hjælpeafgrøder skal man dog være opmærskom på, at mulighedere for kemiske ukrudtsbekæmpelse begrænses.

Vinterfast eller udvintrende
Vil man prøve at så hjælpeafgrøder i rapsen, skal man først tage stilling til, om man vil sætte gang i rapsen med nogle hurtige efterårsarter, eller om man vil have den langsommere; men langvarige effekt af blodkløver, der kan overvintre og vokse sammen med rapsen i foråret.

Herunder ses en beskrivelse af de meste oplagte arter til at så sammen med vinterrapsen.

Blodkløver (Inkarnatkløver)
Blodkløver er en af de mest anvendte arter. (Se billede øverst)
Blodkløver har i efteråret krybende vækst og er langsommere end de andre arter. Planter, der blomster i efteråret, vil udvintre. Ved såning i august vil de fleste planter overvintre og først blomstre næste forår. Er raps svagt udviklet, kan blodkløver næste forår blive kraftig. Normalt ses høj blodkløver dog kun ved kørespor.
Erfaringer fra England og Tyskland peger på, at blodkløver kan medføre et mindre merudbytte i raps. Anbefalet udsædsmængde: 4-6 kg/ha

Alexandrinerkløver
Den mest anvendte udvintrende art til samdyrkning med vinterraps er Alexandrinerkløver, der normalt spirer hurtigt både under tørre og fugtige forhold. Alexandrinerkløver har opret vækst. Se billede herunder.
Anbefalet udsædsmængde 3-8 kg/ha

Honningurt
Honningurt har en så aggressiv vækst, at den er god til at konkurrere mod ukrudtet, men den kan også hæmme væksten af raps. Der bør derfor maksimalt udsås 1 kg pr. ha, og den bør suppleres med andre arter. Honningurt fikserer ikke kvælstof. Til gengæld kan den hjælpe med frigørelse af hårdt bundt fosfor.

Fodervikke (sommervikke)
Fodervikke er en langsommere starter end honningurt, men kan i løbet af efteråret også konkurre hårdt mod både ukrudt og raps. Den bør udsås sammen med andre arter, da kvælstofproduktion fra vikken hurtigt frigives og kan medføre for kraftig vækst af rapsen

Andre arter
Landmænd både herhjemme og i blandt andet Frankrig, England og Tyskland har afprøvet andre arter. Følgende arter har været brugt til at ledsage raps enten alene eller i blandinger:

  • Hestebønne
  • Boghvede f.eks. sammen med fodervikke
  • Linser
  • Grønrug, der kan tiltrække snegle og dermed skåne rapsen

Ukrudtsbekæmpelse
Samdyrkning i vinterrapsmarken begrænser muligheden for kemisk ukrudtsbekæmpelse. Kløverater og honningurt tåler ikke Belkar, Galera og Matrigon. Det er en betydelig begrænsning i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i efteråret.

Brug af hjælpeafgrøder fungerer bedst ved direkte såning, hvor det ikke fremprovokeres ukrudt til spiring

Bestil frø i shopFRDK.
Disse arter fås også økologisk

Husk at bestille frø i shopFRDK. Sidste frist for bestilling i 2022 er d. 18. juli

Læs mere

Alexandrinerkløver udsået sammen med vinterraps i en nedsprøjtet rødsvingelmark. Foto: Martin Krokstorp, Krokstorp Gård, Skåne, Oktober 2018
Blanding med hurtigtvoksende arter: Hestebønne, Fodervikke, Alexandrinerkøver og Honningurt. Forsøg ved Barløsegaard, november 2021. Foto: Kim Rasmussen

Historie er opdateret juli 2022. Oprindeligt udgivet i maj 2020

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.