Efterafgrødearter til samdyrkning med vinterraps

Udfasning af bejdset udsæd til vinterraps i 2018 øgede interessen for hjælpeafgrøder, der sås sammen med vinterraps. Kløver eller andre arter kan desuden både medvirke til kvælstofforsyning og til at sikre, at Mykorrhiza svampe holdes aktive. Raps tilhører ligesom olieræddiker kålfamilien, der ikke har samspil med Mykorrhiza svampe.
Hjælpeafgrødeblanding med blandt andet hestebønne og fodervikke. Foto 4. nov 2011 i forsøg på Barløsegaard

Flere landmænd har rapporteret om et mindre bekæmpelsesbehov mod skadedyr i vinterraps, der havde f.eks. Alexandrinerkløver med som hjælpeafgrøde. Landsforsøg anlagt med forskellige hjælpeafgrøder hos tre pløjefri landmænd i efteråret 2021 synes dog ikke at påvise en effekt overfor rapsjordlopper.

Vinterfast eller udvintrende
Vil man prøve at så hjælpeafgrøder i rapsen, skal man først tage stilling til, om man vil sætte gang i rapsen med nogle hurtige efterårsarter, eller om man vil have den langsommere men langvarige effekt af blodkløver, der kan overvintre og vokse sammen med rapsen i foråret.

Herunder ses en beskrivelse af de meste oplagte arter til at så sammen med vinterrapsen.

Blodkløver (Inkarnatkløver)
Blodkløver er en af de mest anvendte arter. Den har krybende vækst og er langsommere end de andre arter. Planter, der blomster i efteråret, vil udvintre. Ved såning i august vil mange planter dog overvintre og først blomstre næste forår. Er raps svagt udviklet, kan blodkløver næste forår overvokse raps. Erfaringer fra England og Tyskland peger dog på, at blodkløver kan medføre et mindre merudbytte i raps. Anbefalet udsædsmængde: 4-8 kg/ha

Alexandrinerkløver
Den mest anvendte art til samdyrkning med vinterraps er Alexandrinerkløver, der normalt spirer hurtigt både under tørre og fugtige forhold. Alexandrinerkløver har opret vækst. Den udvintrer, når frosten kommer.
Anbefalet udsædsmængde 3-8 kg/ha

Honningurt
Honningurt har en så aggressiv vækst, at den er god til at konkurrere mod ukrudtet, men den kan også hæmme væksten af raps. Der bør derfor maksimalt udsås 1 kg pr. ha, og den bør suppleres med andre arter. Honningurt fikserer ikke kvælstof. Til gengæld kan den hjælpe med frigørelse af hårdt bundt fosfor.

Fodervikke (sommervikke)
Fodervikke er en langsommere starter end honningurt, men kan i løbet af efteråret også konkurre hårdt mod både ukrudt og raps. Den bør udsås sammen med andre arter, da kvælstofproduktion fra vikken hurtigt frigives og kan medføre for kraftig vækst af rapsen

Andre arter
Landmænd både herhjemme og i blandt andet Frankrig, England og Tyskland har afprøvet andre arter. Følgende arter har været brugt til at ledsage raps enten alene eller i blandinger:

  • Hestebønne
  • Boghvede f.eks. sammen med fodervikke
  • Linser
  • Rug, der kan tiltrække snegle og dermed skåne rapsen

Ukrudtsbekæmpelse
Samdyrkning i vinterrapsmarken begrænser muligheden for kemisk ukrudtsbekæmpelse. Kløverater og honningurt tåler ikke Belkar, Galera og Matrigon. Det er en betydelig begrænsning i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i efteråret.

Samdyrkning virker bedst ved direkte såning, der ikke provokerer ukrudt til spiring

Bestil frø i shopFRDK.
Disse arter fås også økologisk

Husk at bestille senest 10. juni. For levering i start juli

Læs mere

Alexandrinerkløver udsået sammen med vinterraps i en nedsprøjtet rødsvingelmark. Foto: Martin Krokstorp, Krokstorp Gård, Skåne, Oktober 2018
Blodkløver sået sammen med vinterraps. Kløveren vokser under rapsen. En kraftig vækst af kløveren ses kun i kørespor. Fotos 3. juni 2021 af Søren Ilsøe, Knudstrupgaard.

Denne historier er udgivet i maj 2020 med indspil fra PløjefriRådgivere. Opdateret maj 2022

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.