Høst af CarbonFarm forsøg

Der har på alle fire forsøgsarealer i år været forskellige udfordringer. Vi er ved at bearbejde årets høstresulltater. Vintersæd er snart på vej i jorden.
Høst af samdyrket byg og markært ved CarbonFarm vært Jacob Justesen d. 23. august 2022

I CarbonFarm projektet sammenlignes dyrkningsmetoder i forsøg anlagt hos fire landmænd.
Pløjning, harvning og direkte såning sammenlignes både hos to landmænd, der praktiserer conservation agriculture (CA), og hos to økologiske landmænd, der gerne vil undgå eller minimere pløjning og anden jordbearbejdning.

Samdyrkning af byg og ærter – med lavt input
I år har de to CA landmænd samdyrket byg og ært. Dyrkningen er sket med lavt input. Der er alene gødet med 42 kg kvælstof i en NPK gødning. Gødningen blev blandet sammen med udsæden (150 kg ært og 65 kg vårbyg pr. ha). Der er ikke sprøjtet mod hverken svampe eller skadedyr, og ukrudt er håndteret alene med gyphosat før såning og en enkelt opfølgende behandling.

Udbytter af forsøgene er endnu ikke gjort op. I allerbedste parcel er nok høstet 7 t per ha. Særligt i forsøget ved Søren Christensen var der en markant større ærteandel i forsøgsled, der blev sået direkte. I pløjede og harvede forsøgled blev primært høstet byg. Prøver fra forsøget bliver analyset, så vi får tal både på udbytte og på ærteandelen ved de forskellige behandlinger.

Havre i øko forsøg
I de to økologisk drevne forsøg blev i år dyrket havre. I forsøgsled, der dyrkes efter principper for conservation agriculture er der etableret et dække af en lav hvidkløversort. Havren blev i foråret sået efter rækkefræsning i kløveren. Såning og efterfølgende slåning af kløver og ukrudt mellem rækkerne er sket ved brug af en Robotti robot.

Formålet med de to forsøg er at udvikle økologiske dyrkning med CA principper. Udbytterne ved dyrkning i kløverdækket er langt fra tilfredsstillende. Der er dog med kløverdækket gode takter i forhold til at kontrollere ukrudtet. Dette var ikke muligt tidligere i projektet, hvor vi arbejdede med enårige efterafgrøder.

Forsøgene fortsætter
Dette var femte høst på de fire forsøgarealer. Der er bevilling til endnu to sæsoner. Der vil hos de to CA landmænd blive sået vinterbyg i forsøgene. Hos de to økologisk værter bliver der sået rug.

Læs mere:

Høst ved CA landmand Søren Christensen d. 15. august. Der var i marken en del kolonier med tidsler. Der var flest tidsler i områder med direkte såning. Til gengæld var pløjede og harvede led meget plaget af pileurt, som ikke var at finde i de direkte såede parceller.
I forsøget ved CA landmand Jacob Justesen havde krondyr spist og nedtrampet en stor del af forsøget. Gentagelsen op mod en skov må nok udgå. Udbyttet var ca. halveret i forhold til de øvrige gentagelser.
Høst af havre d. 23. august i pløjet forsøgsparcel ved CarbonFarm vært Anders Lund. Parcel i baggrunden er harvet. Der stod havren også godt; men med væsentligt mere ukrudt.
Høst ved CarbonFarm vært Per Bundgaard d. 15 august. I parceller med kløverdække og minimal jordbeabejdning var udbytte af havre meget lavt. Kløveren har trods slåning konkurreret for hårdt mod havren.
GUDP giver tilskud til CarbonFarm projektet, hvor Conservation Agriculture principper afprøves på fire landbrug.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.