Artikelforfatter

Væselhale og halm driller i Carbon Farm-markerne

Udfordringer i høst har givet pletvise problemer med halm i Carbon Farm-markerne, og der er udfordringer med væselhale.
Vinterbyg i CA parcel Carbon Farm marts 2023
Sæsonen er så småt i gang i vores Carbon Farm-marker, hvor der i år er sået vinterbyg. Der er pletvise problemer med halm og væselhale.

Carbon Farm-projektet, som FRDK laver i samarbejde med blandt andre Innovationscenter for Økologi, er i gang med sit femte år.

Der blev i efteråret sået vinterbyg i forsøgsmarkerne med en blanding af vårbyg og ærter som forfrugt.

Det ene forsøg ligger hos Jacob Justesen, Yding ved Østbirk, og det andet hos Søren Havgaard Christensen, Jerslev øst for Brønderslev.

Begge forsøg blev besøgt i uge 12 for at vurdere overvintringen og forekomst af ukrudt med videre.


Lejesæd i høst giver halmproblemer
Høsten i 2022 var lidt udfordret af, at afgrøden havde en del lejesæd. Derfor har det givet problemer med spredningen af halmen under høsten, som så forplanter sig til problemer med pletvis meget halm ved såning, hvor der ikke udføres jordbearbejdning.

Generelt er bestanden af vinterbyg meget god over alt. Dog sætter udfordringen med halm pletvis præg på bestanden. Den sorte baggrund til planterne i parcellerne, hvor der er jordbearbejdet, giver naturligt parcellerne et grønnere udseende, men min vurdering er, at der ikke er nogen væsentlig forskel på parcellerne.


Vær opmærksom på agersnegle
Ved at rode lidt i halmen på overfladen i en parcel med meget halm, dukkede der en agersnegl op. Jeg er ikke bekymret i overvintrende afgrøder nu, men forårssåede afgrøder, hvor der har været meget materiale hen over en meget mild vinter, bør holdes under observation for snegleangreb.

Det er dog sjældent, at det er et problem, men vær alligevel opmærksom.


Problemer med væselhale
Begge steder er der udført en ukrudtsbekæmpelse inden fremspiring af vinterbyggen. Behandlingen ser ud til på nuværende tidspunkt at have gjort det godt, bortset fra at i vinterbyg er det svært at anvende effektive midler mod væselhale.

Til gengæld er vinterbyg hurtigt startende om foråret således, at konkurrencen fra afgrøden er god. Det fjerner dog ikke væselhalen.

Der kunne findes væselhale spredt over forsøget begge steder i alle parceller, men i Nordjylland var der desværre pletter i CA-parcellerne, hvor bestanden var meget stor. Det bliver spændende at følge, hvordan det udvikler sig. Der bliver brug for at tage fat om problemet senest til høst.

Væselhale og enårig rapgræs i vinterbyg
Her ses det tydeligt, at det er svært at finde effektive midler mod væselhale i vinterbyg. Her er der også flere små enårig rapgræs.


Halm i vinterbygmark
På grund af lejesæd i høst er der udfordringer med halmen i marken.

Kløveren i led D er frisk, men den står uforklarligt lidt uensartet. Det bliver spændende at se, hvordan den udvikler sig.

Agersnegl
Her ses en stor agersnegl, der lå gemt under halmen.


GUDP logo

Forsøgsplan Carbon Farm

  • Led A: Pløjning
  • Led B: Harvning
  • Led C: Conservation agriculture
  • Led D: Conservation agriculture med kløver

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.