I CarbonFarm projektet afprøves økologisk dyrkning med permanent kløverdække og rækkeslåning

Hos de to økologiske forsøgsværter i CarbonFarm projekter dyrkes i år havre i sået i et dække af mikrokløver (hvidkøver). Kløveren er holdt nede ved gentagne afslåninger. Fra England og USA er rapporteret om gode erfaringer med at bekæmpe ukrudt i økologiske afgrøder slået med en rotorklipper eller en slagleslåmaskine mellem afgrøderækkerne. De første danske erfaringer opsamles nu i CarbonFarm projektet.
Slåning af kløverdække mellem rækker af havre. Foto Thomas Nitschke Teknologisk Institut

De to økologiske forsøgsværter har udsået mikrokløver i forsøgsparceller med minimal jordbearbejdning. Der dyrkes i år havre i de økologiske CarbonFarm forsøg.

Forsøgsareal ved økologisk landmand Per Bundgaard, Vadum ved Nr. Sundby. Halvdelen af forsøgsmarken jordbearbejdes med enten pløjning eller harvning. Dronefoto af Thomas Nitschke, Teknologisk Institut

Såning og rækkefræsning
I de parceller i forsøgene, hvor der ikke pløjes eller harves blev havre i foråret etableret ved rækkefræsning. Fræsning og såning skete med robotten Robotti fra AgroIntelli. En video med fræsning og såning kan se i denne video på LinkedIn

Slåning af kløveren
Det permanente afgrødedække med kløver er blev slået ned inden fremspiring af havren, og siden da der slået mellem afgrøderækkerne. Der er slået en gang manuelt og tre gange ved brug af Robotti, der er påmonteret smalle rotorslåmaskiner.
Herunder ses video fra LinkedIn med slåning.

Forsøgene vil blive høstet og de to arealer planlægges videreført i de kommende to sæsoner. Den tekniske opbygning på Robotti er en prototype til afprøvning af konceptet. Det er dejligt, når en konceptafprøvning ser ud til at fungere.
Vi vil indsamle erfaring og videreudvikle dette koncept, der kan muliggøre principperne for conservation agriculture ved økologisk dyrkning.

For yderligere oplysninger og artikler fra de to CarbonFarm projekter. Se vores projektside

GUDP giver tilskud til CarbonFarm projektet, hvor Conmservation Agriculture principper afprøves på fire landbrug.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.