Artikelforfatter

Carbon Farm er en imponerede efterafgrødeblanding

Men en god etablering kan Carbon Farm-blandingen blive imponerende frodig og kraftig.
Carbon Farm efterafgrødeblanding
Carbon Farm kan med den rette etablering på det rigtige tidspunkt blive både kraftig og frodig.

Jeg har set Carbon Farm-efterafgrødeblandingen fra FRDK i en del forskellige marker de sidste fire år. Generelt er det en spændende blanding, og hvis efterafgrøden bliver etableret ordentligt og tidligt, vokser efterafgrøden altid kraftigt og giver en stor biomasseproduktion.

Jeg er ofte blevet imponeret over hvor frodig og kraftig denne blanding kan blive ved etablering i starten af august, og jeg ser den som en god basisblanding til frivillige efterafgrøder, hvor der kan iblandes flere arter, målrettet et specifikt behov.


Overvej hvor blandingen skal bruges
Generelt for efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter, mener jeg, at brugen af dem skal målrettes marker med en forventet lav mineralisering af kvælstof i løbet af efteråret.

Det er på sådanne arealer, den kvælstoffikserende evne giver størst værdi. Husk også at tænke sædskifte ind i planlægningen af efterafgrøderne. For begynder man at bruge efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter i et sædskifte, hvor der også indgår bælgplanter i markplanen, kan det give udfordringer med sædskiftesygdomme, hvis bælgplanterne følger hinanden for ofte.


Tilsat vinterfaste arter i områder med meget vinternedbør
Her i det midt- og vestjyske, hvor jeg har mit udgangspunkt, har vi oftest en meget stor vinternedbør, der gør overvintringen af efterafgrøderne vigtigt.

Udvintrer efterafgrøderne siger min erfaring, at en stor del af de opsamlede næringsstoffer tabes. Her vil jeg anbefale, at Carbon Farm-blandingen blandes med mere vinterfaste arter som alm. rajgræs eller cikorie, da jeg ofte ser, at Carbon Farm-blandingen udvintrer inden nytår. Blandingens udvintringstidspunkt, vurderer jeg, passer bedre i det mere nedbørsfattig Østdanmark, hvor efterafgrøderne helst skal udvintre, for at næringsstofferne frigives tidligt nok til den efterfølgende afgrøde.


Cikorie og lupin til pakningsskader
Vil man bruge Carbon Farm-blandingen til at reparere eventuelle pakningsskader, vil jeg anbefale, at der blandes cikorie og eventuelt lupin i blandingen.

Disse plantearter har stærkere rødder, der bedre kan gennembryde pakket jord.


Carbon Farm er god for mykorrhiza-svampen
Der er ofte snak om vigtigheden i at stimulere mykorrhizasvampene i agerjorden. Her er det vigtigt at huske, at mykorrhizasvampene ikke stimuleres af de meget brugte korsblomstrede efterafgrøder, olieræddike og gul sennep.

Her vil Carbon Farm-blandingen bidrage positivt, grundet den store andel af andre plantearter.


Kræver tidlig etablering
Som tidligere nævnt er etableringstidspunktet er meget afgørende for, hvor stor plantevækst der opnås i efterafgrøden. Vælger man at bruge sådan en efterafgrødeblanding, skal den etableres tidligt, hvilket jeg mener er inden 10. august.

Senere etablering nedsætter den værdi, efterafgrøden skaber.

Både produktion og opsamling af næringsstoffer mindskes, men det gør de jordforbedrende effekter, vi gerne vil opnå i marken, også. Derfor skal etableringen planlægges.

I de egne af landet, hvor kornhøsten ofte sker efter 10. til 15. august, kunne det være en ide at bruge vinterbyg som forfrugt. Etablering ved udspredning af frøene før høst, vil jeg ikke anbefale, da jeg i flere efterafgrødedemonstrationer har erfaret, at det er en usikker måde at etablere på. Fremspiringen bliver mangelfuld, da det ikke er alle arterne i blandingen, der er gode til at spire oven på jorden.

Find Carbon Farm-blandingen her

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.