Artikelforfatter

Øg indtjeningen ved at bruge Vizura til gyllen

Der er et pænt potentiale for øget indtjening, når du både dyrker pløjefrit og anvender Vizura til den udbragte gylle – ved at sælge klimakreditter og mindske behovet for indkøbt kvælstof i handelsgødning. Som et særligt juletilbud, kan man som FRDK medlem få første års medlemskab af AgreenaCarbon gratis, hvis man opretter sig i løbet af december måned 2021.
BASF Logo

Der er i tiden flere muligheder for at øge indtjeningen i planteavlen udover de traditionelle som lave omkostninger og høje udbytter.
– Hvis du er en af de mange, der bruger gylle som en del af gødskningen, er det en oplagt mulighed at tilsætte Vizura for holde på kvælstoffet, påpeger Anders Fjendbo, Agsolution Manager, BASF Nordic-Baltic.
Udover at reducere behovet for at indkøbe kvælstof i handelsgødning giver brug af Vizura også lavere udledning af lattergas.
– Denne fordel kan kombineres med salg af klimakreditter, som man kan som pløjefri landmand, pointerer han.
Salget af klimakreditter kan ske gennem firmaet Agreena.
– Vi har skabt en videnskabeligt underbygget model til at certificere og verificere lagring af kulstof i landbrugsjord samt reduktion i udledningen af drivhusgasser ved omlægning til mere klimavenlig dyrkning, fortæller Ida Boesen fra Agreena. – https://agreena.com/

Reducerer udvaskningen af kvælstof
Nitrifikations-hæmmeren Vizura tilsættes gyllen før udbringning og påvirker bakterier i jorden, så omdannelsen fra ammonium (NH4) til nitrat (NO3) sker langsommere. Begge N-former optager planterne. Men nitrat kan udvaskes, mens ammonium er bundet til jordkolloiderne. Med andre ord sikrer brugen af Vizura, at planterne kan nå at optage en større del af gyllens kvælstof. Den højere udnyttelsesgrad* af kvælstoffet i gyllen giver mulighed for at spare på indkøb af kvælstof i handelsgødning.
Vizura kan forhindre udvaskning af 15-20 kg kvælstof pr. hektar, på sandjord op til 30-40 kg. Den vejledende pris på Vizura er 100 kroner pr. liter, og der anvendes 2,0 liter pr. hektar. En begrænsning i udvaskningen på 10 kg N/ha vil alene betale tilsætningen af Vizura.
*
Se bl.a. Landsforsøgene 2017. Værditallet hæves ved brug af Vizura i vinterhvede og udbyttet fastholdes med minus 23 kg kvælstof pr. hektar.

Halverer udslip af lattergas i marken
Når ammonium omdannes til nitrat, tabes generelt en procent som lattergas (N2O) ifølge IPCC. Lattergas er en næsten 300 gange kraftigere klimagas end CO2.
– Vizura kan, hvor der dannes lattergas, reducere udledningen med op til et halvt ton pr. hektar, fordi en mindre del af ammonium-kvælstoffet omdannes til nitrat, forklarer Anders Fjendbo.
Denne reduktion har fået en værdi, fordi der fremover kan opnås en merpris på korn, mælk, kød mv., som produceres med et lavere klimaaftryk eller ved salg af klimakreditter.
Der står mere om Vizura via dette (link)

Dine klimakreditter kan blive værdifulde
Ved at anvende Vizura og dyrke pløjefrit kan man både kvantificere den klimamæssige og økonomiske værdi af den ændrede produktion. Derved får du mulighed for at få en ekstra indtjening i form af salg af CO2-certifikater.
Efterspørgslen på CO2-certifikater er over tid støt stigende. Blandt andet den tidlige indikation af EU’s oplæg om at lade frivillige certifikater komplimentere tiltag under den nye CAP-reform spiller en central rolle for en yderligere prisudvikling i markedet.
Som landmand vælger man helt selv, om man vil beholde certifikaterne og klimakompensere sin egen produktion.
– Man kan også vælge selv at sælge certifikaterne eller lade os hos Agreena afsætte dem i certifikat-markedet, hvor efterspørgslen på certifikater fra omlægning af planteavlen pt. er i høj kurs, forklarer Ida Boesen.

Agrovi ser muligheder i nitrifikationshæmmere
Hos Agrovi ser Hans Henrik Fredsted, afdelingsleder for planteavl, muligheder i at anvende nitrifikationshæmmere ved udbringning af gylle.
– Det er almindeligt anerkendt i rådgivningen, at de hæmmer omdannelsen af kvælstoffet med de fordele, det giver, påpeger han.
Derfor kan brug af nitrifikationshæmmere sandsynligvis også indgå som en del af et eventuelt salg af klimakreditter.

Gratis medlemskab ved oprettelse i december 2021
For at hjælpe FRDK’s medlemmer godt i gang, er der imellem BASF og Agreena indgået en aftale om, at alle de af FRDK’s medlemmer, som opretter sig hos AgreenaCarbon i løbet af december måned 2021, får første års medlemskab gratis.
Det betyder, at man som FRDK-medlem reelt set ikke skal have penge op af lommen for at få certifikater udstedt for første år. Desuden, at man frit kan beholde dem eller sælge dem senere, når der er klarhed over markedet efter høst 2022, 2023 eller hvornår, man får interesse i at afsætte dem.
– Tilmeld dig gratis ved at benytte rabatkoden FRDK, når du tilmelder dig AgreenaCarbon, og det første år vil være gratis.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.