CA bekæmper resistent rajgræs i pløjet mark

Da pløjning og hvede måtte give op, var direkte såning og sædskifte løsningen på et massivt problem med resistent rajgræs.
Der skulle direkte såning og vårsæd på banen, da pløjning og hvede havde bukket under for resistent italiensk rajgræs.

Resistent italiensk rajgræs havde helt fået overtaget i en hvedemark i det jyske. Problemet var blevet så seriøst, at hveden var gået ud i områder. Der blev taget et slæt af marken, og hveden blev opgivet.

Kasper Holm Kristensen, der er FRDK PløjefriRådgiver og planteavlskonsulent hos Velas blev sat på opgaven, og gode råd var dyre.

Gennem mange år havde der været et stigende problem med italiensk rajgræs på marken. Arealet er en stiv JB 7, og der har altid været pløjet og sået hvede først i september.

– Pløjningen havde ikke været god og de sidste par år inden begyndende indsats, er der kun dybdeharvet inden etablering. To år med dyb opharvning havde virkelig accelereret opformeringen og givet et seriøst problem, fortæller han.


Pløjning vender bare nye frø op
Frøpuljemanagement er nøgleordet, når græsukrudt skal bekæmpes. Jorden skal udtømmes for spiredygtige frø hurtigst muligt. Hvis der har været pløjet i mange år og der har været problemer med græsukrudt, er der mange frø i hele pløjelaget.

Frøpuljemanagement betyder, at der er styr på, hvor i jorden frøene er, og hvor lang tid de kan overleve.

Strategien blev at rode så lidt i jorden som muligt og sædskifte, for at undgå frøkast og lade de gamle frø ligge i jorden og gå til.

– Man kunne nu tænke, at der bare skal pløjes for at begrave frøene, men da der har været harvet dybt og pløjet tidligere, så ved vi, der vil blive pløjet nye frø op, fortæller Kasper Holm Kristensen.

Kommer problemet i en mark, hvor der ikke har været pløjet og kun arbejdet overfladisk i mange år, så kan det være en effektiv indsats at lave en omhyggelig pløjning.


Hele IPM-værktøjskassen kom i brug
Kemi alene var heller ikke en løsning, og Kasper Holm Kristensen valgte, at tage hele IPM-værktøjskassen i brug.

– De vigtigste tiltag er at vælge vårsæd, som kan tåle en anden virkemekanisme end korn. Her er Hestebønner et meget oplagt valg, fordi der ofte kan bruges Focus Ultra. Den kan have tæt på 100 procent effekt, og bønnerne giver en konkurrence, som sikrer, at de sidst fremspirede planter ikke sætter frø. For at undgå frøkast skal vi også vide, om frøene er resistente, så vi ved hvilken kemi vi får effekt af, siger han.

Det er vigtigt at have styr på, hvor længe frøene kan overleve i jorden og det er forskelligt for de forskellige arter. Italiensk rajgræs kan overleve i op til syv år.

Ital. rajgræs er derfor ikke bekæmpet 100 procent på tre år, for der er stadig levende frø i jorden.

I 2021 var der rigtig meget resistent rajgræs. Så meget, at der blev taget slæt på marken.


Den 4. juli i år var der en enkelt rajgræsplante med potentiale til frøsætning. Der var også helt små, nye planter fremspiret efter regn, men de sætter ikke frø.

Så længe overlever frøene i jorden

FrøtypeAntal år
Italiensk rajgræs5-7 år
Agerrævehale4-6 år
Væselhale3-5 år
Almindelig rajgræs2-3 år
Hejre1 år


Skridt for skridt: Sådan blev resistent italiensk rajgræs bekæmpet

2021: Der tages slæt på hveden. Genvæksten er nedvisnet og tidlig såning af efterafgrøder for at give de bedste betingelser til næste afgrøde. Der er meget lille fremspiring af rajgræs i efterafgrøderne, som nedvisnes inden såning af bønnerne. Ingen frøkast i denne sæson.

2022: Hestebønner sået direkte med Multiva. Dyb diskharvning i cirka 5 cm dybde inden såning. 5 cm er dybt i dette scenarie, hvor det kun er ønskeligt at rode i den absolutte top af muldlaget. Faktisk vil det være bedst ikke at rode i jorden, men for at sikre en god etablering, så anbefales det, at der er lidt muld til at dække frøet, og såmaskinen skal kunne så bønnerne dybt nok.

Alt rajgræs blev bekæmpet med Focus Ultra og kun lidt spirede efterfølgende. Ingen frøkast i denne sæson. Nedvisning inden såning af havren.

2023: Havre er sået med Multiva efter en cirka to cm dyb diskharvning. Havren er sået den 21. april med god fremspiring. I det tørre år er havren ikke kommet så hurtigt i gang, så den har kunnet dække af for ukrudt. Efter skridning er der kommet en fornuftig konkurrence. Heldigvis er der næsten ingen fremspiring af rajgræs. Sandsynligvis fordi det bearbejdede lag er udtørret. I dag, den 4. juli, er der helt små planter som spire frem efter regnen, men de kommer ikke til at sætte frø. Forhåbentlig ingen eller i hvert fald meget lille frøkast.

Plan 2024: Sidste frøkast er fra høsten 2020, men der er masser af levende frø nede i jorden. Det er så nu det bliver svært. 100 procent sikkert er det, at der ikke må foretages jordbearbejdning i mere end 2 cm. Forfrugterne er jo helt klart til en hvede, men der vil ikke være nogen effekt fra de midler, vi kan bruge i foråret. Skal det være hvede, så skal den sås tidligst medio oktober med en højere udsædsmængde og en hvedesort med kraftig efterårsvækst. I efteråret skal der laves en bekæmpelse med Boxer + Mateno Duo. Bedste tidspunkt er den dag, køresporene kan ses. En uge senere vil ikke give den samme effekt. Vent gerne til køresporene kan ses , men inden vinduet lukker på grund af regn. Bliver der ikke sået på grund af vejret, så er det en gang mere med vårsæd, som også er en god løsning. Der må ikke ske jordbearbejdning i mere end 2 cm dybde, og der er endnu ingen garanti for at rajgræsset er væk. Det bliver spændende at følge.

Raps kan også være en mulighed, men der er stor risiko for at blive skuffet, fordi italiensk rajgræs er hurtig i vækst, og forvent ikke Kerb kan klare opgaven tilstrækkeligt. Hvis der sås raps, så skal det være sen såning efter den 20. – 25. august og vigtigt med en sen bekæmpelse med Focus Ultra af rajgræsset. Dog må spildkorn ikke tage over.

FRDK PløjefriRådgiver Kasper Holm Kristensen tog hele IPM-værktøjskassen i brug. Blandt andet direkte såning og sædskifte. I 2022 blev der sået hestebønner, som dækkede godt af for sent fremspiret rajgræs.
I 2022 var der lidt rajgræs, som ikke nåede at sætte frø.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.