Artikelforfatter

Tørre køreforhold minimerer risikoen for pakningsskader

De våde marker og et forår på vej er en meget uheldig kombination i forhold til at undgå pakning af en i forvejen presset markjord. Terranimo.dk er et godt værktøj til at se effekten af sin planlagte kørsel.

De våde marker og et forår på vej er en meget uheldig kombination i forhold til at undgå pakning af en i forvejen presset markjord. Skadelig jordpakning er en af de største udfordringer for jordsundheden rigtig mange steder. Som Kasper skriver i foregående artikel, er dæktryk og dækvalg betydende for pakningsskader. Det, i kombination med jordens indhold af vand, omfanget af foregående jordbearbejdning, vægt og antal aksler på de maskiner som skal færdes i marken. Og så er jordtypen og jordens indhold af organisk materiale betydende. Det er temmelig mange parametre at tage højde for, når man vil passe på sin jord.

I programmet terranimo.dk, kan man hente jordtypeoplysninger og nemt vælge relevante maskin- og dækoplysninger og få beregnet den faktiske påvirkning af jorden ved en given markhandling. Programmet kan således give en indikation af, hvilke stresspåvirkning jorden påføres i dybden i forhold til den faktiske jordstyrke og man kan se effekterne af at ændre forhold. Programmet er udviklet af Århus Universitet og er blevet forbedret over årene. Det er fantastisk illustrativt. I det følgende vises et eksempel.

På den første fane vælges maskine og ved klik på dækkene, kan type og dæktryk angives.

I fanen Beskriv marken, kan den faktiske tekstur hentes fra jorddatabasen ved at klikke i Tekstur fra Jorddatabasen og herefter Vælg lokalitet – så åbnes et Danmarkskort, hvor du kan zoome ind og markere den pågældende mark. Gem og Hent jorddata.

Hvis du har udtaget jordprøver og har tal for tekstur og markens humus- eller kulstofindhold, kan du taste værdierne ind. Indholdet af organisk stof har stor betydning for jordstyrken. Jo større indhold, des større jordstyrke. Hvis du har kulstofanalyser, kan du dividere med 0,58, så får du det omtrentlige indhold af organisk stof. Så skal du vælge Manuel input af tekstur og feks. vælge to dybder, 0-10 og 10-30 cm. Tryk på Gem jorddata

Til højre vælges jordens vandstatus:

På næste fane kan du se resultatet af trædefladestress, dvs. den trykpåvirkning som jorden belastes med ved de givne forhold. Man kan i eksemplet med den våde mark se kritisk trykpåvirkning fra traktorens baghjul, som i eksemplet har et højt dæktryk på 1,9 bar. Gyllevognen påfører ligeledes kritisk tryk på op til 200 kPa.

På den sidste fane kan man se stresspåvirkningen i dybden fra hvert hjulsæt. Mellem gul og rød overskrider trykket jordstyrken, som betyder at jorden komprimeres. Det gør den i tilfældet til 60-70 cm, som er en dybde som er kritisk, da løsning er vanskelig, både biologisk og mekanisk.


Effekten af kørsel på tør jord

Hvis man derimod ændrer markbetingelserne til tør jord, stiger jordstyrken betragteligt, som betyder at jorden kan modstå kørslen. Det tryk jorden udsættes for er mindre end 75 pct. af jordstyrken og påfører dermed ikke komprimeringsskader i dybden:


Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.