Artikelforfatter

Status på jordens biodiversitet. Ny rapport fra FAO

FAO har lige udgivet en over 600 sider lang rapport om biodiversitet i jorden. Det er en guldgrube for de, der gerne vil et spadestik dybere for at forstå lidt mere om de komplekse og langt hen ad vejen ukendte processer, der foregår nede i en sund jord. Rapporten kan læses frit af alle.

FAOs sammendrag (oversat og forkortet)

Der er stigende opmærksomhed om vigtigheden af biodiversitet for fødevaresikkerhed og ernæring, især overjordisk biodiversitet såsom planter og dyr. Imidlertid er der mindre opmærksomhed omkring biodiversiteten under vores fødder. Den jordbiologiske mangfoldighed driver mange processer, der producerer mad eller renser jord og vand. Denne rapport har bidrag fra flere end 300 forskere fra hele verden. Rapporten præsenterer kortfattet viden om jordbiologisk mangfoldighed, truslerne mod denne og de problemer, som jordbiologisk mangfoldighed kan bidrage med at løse. Rapporten giver et værdifuldt bidrag til at øge bevidstheden om vigtigheden af jordbiologisk mangfoldighed og i at fremhæve dens rolle i at finde løsninger på nutidens globale trusler.

Indhold Udover en introduktion til de mange forskellige organismer opsummerer rapporten de problematikker, der er f.eks. omkring intensivering af landbrugsproduktionen med monokultur, intensiv jordbearbejdning med mere. Rapporten anviser mulighed for både at undgå skade på jordens biodiversitet men også at reparere, når små eller store skader er sket.

Rapporten opsummerer en række anbefalinger dels vedr. udfyldning af de mange huller i vores viden, der stadig er omkring livet i jorden. Men nok så vigtigt gives anbefalinger dels til den enkelte jordbruger, om hvordan biodiversiteten i jorden øges, dels til at udarbejde nationale strategier og aktionsplaner omkring jordens biodiversitet.

EU tager gennem deltagelse i denne rapports tilblivelse opgaven seriøst. Det bliver interessant at se, hvornår denne seriøsitet bliver indarbejdet i dansk lovgivning.

Kilde:

  • FAO, ITPS, GSBI, SCBD and EC. 2020. State of knowledge of soil biodiversity – Status, challenges and potentialities, Report 2020. Rome, FAO. 618 pp https://doi.org/10.4060/cb1928en

Rapporten er skrevet i fællesskab mellem:

  • Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
  • Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS)
  • Global Soil Biodiversity Initiative (GSBI)
  • Secretariat of the Convention of Biological Diversity (SCBD)
  • European Commission (EC)

Når du er færdig med den nye FAO rapport, kan du fortsætte med denne lille sag på kun 176 sider:

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.