Artikelforfatter

Strukturskadede marker skal have hjælp fra biologien

Biologisk jordløsning både genopretter strukturskader, sikrer mod fremtidige skader og tilfører næringsstoffer til den hårdt prøvede jord.

Vi har nu været igennem et efterår og forår, hvor der er faldet konstant meget nedbør. På trods af det, er det lykkedes at gennemføre markoperationerne for at høste den gamle afgrøde i 2023, og så næste sæsons afgrøde.

Men på mange vårsædsarealer ses nu gule pletter, der viser, at jorden er pakket, så vandet ikke kan komme væk, og rødderne ikke har tilstrækkelig adgang til ilt.

Våde marker, der har lavt indhold af organisk materiale, er mere udsatte for pakning. Der er derfor brug for at opbygge mange markers struktur og indhold af organisk stof, og dette kan ikke gøres mekanisk.

For at yde førstehjælp til trængende marker, og dem er der mange af i år, har FRDK udviklet to forskellige specialblandinger målrettet genopretning af skadet jord. Den ene, FRDK Sund Jord-løsning, omtales i dette skriv, og den anden kommer i næste uge.

Find FRDK Sund Jord-løsning her


Biologien løsner bedre end mekanik
Sund Jord- løsning er beregnet til alle jorde, hvor der er et behov for at opbygge kulstof og løsne jorden i stor dybde. For at opbygge kulstof skal der være et bredt udsnit af næringsstoffer til stede og herunder også kvælstof.

Derfor indeholder blandingen blå bitter lupin, sort Azuro, der producerer kvælstof, foruden at den er meget dybtgående. En kraftig dybtgående rod efterlader gode gange til efterfølgende afgrøder til at komme ned og modstå tørkeperioder.

En jord, der har mange rodgange i dybden, er mere modstandsdygtig overfor tung trafik, hvis man lader den være i fred for grubbere med videre.  En mekanisk løsning af jorden vil ofte ødelægge allerede opståede gode strukturer. Brug i stedet planter til den opgave.


Tilførsel af næringsstoffer til den trætte jord
Blandingen indeholder også foderradis Strukturator, der, ligesom lupin, er god til at gå i dybden og hente kvælstof op. For eksempel den, der er dannet af lupinerne.

Boghveden vokser normalt meget hurtigt til om efteråret men kun indtil evt. nattefrost. Den er særlig god til at løsne fosfor og kalium fra jordpuljen.

Honningurt vokser normalt også godt til om efteråret, og har en stærk udviklet symbiose med mykorrizha-svampe. Derved frigøres hårdt bundet fosfor, som er særlig vigtig i strukturskadede jorde. Desuden er den hurtig i blomst til gavn for insekter.

Olieræddike indgår også med den sildige sort Rufus. Den vokser lang tid inden blomstring. Det betyder, at den holder gang i opsamlingen af næringsstoffer længst muligt.


Liv i jorden så længe som muligt
Efterafgrøder bør holdes i live indtil kort før, næste afgrøde sås. Det sikrer, at jorden holdes i den gode tilstand længst muligt. En jord uden planter forringes i struktur over tid.

Blandingens indhold af bælgplanter gør, at den skal bruges som frivillig efterafgrøde. Særligt i områder, hvor der ikke er krav om målrettede efterafgrøder, er det oplagt, at den bruges til forbedring af den våde og pakkede jord.

Prisen er til i år faldet betydeligt og mere end de fleste andre efterafgrøder, så den ender på mellem 500 og 600 kroner pr. hektar.

Det er mere end den billigste olieræddike, men her er der også tale om en blanding, der med flere arter er god til at gå i dybden. Desuden producerer den selv kvælstof som er nødvendig for at opbygge kulstof. En del af kvælstoffet kommer den først kommende afgrøde til gavn. Det kan give en besparelse på indkøb af mellem 100 og 200 kilo 27-4, og dermed er merprisen mere end tjent ind. Desuden ved vi fra forsøg, at en god efterafgrøde giver større grundudbytte året efter uafhængig af gødningstildeling.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.