Ny amerikansk forskning viser lav CO2-udledning og høje udbytter med no-till

Et unikt forsøg, lavet på en 38 år gammel forsøgsmark, viser, at fraværet af jordbearbejdning, efterfulgt af reduceret jordbearbejdning, er bedst til at mindske tab af carbondioxid (CO2) fra jorden. Tidligere forsøg viser også, at udbytterne og jordegenskaberne i det øverste jordlag var højere i den ubearbejdede jord.
Hvede sået direkte efter raps

Langvarige forsøg af marker med ingen jordbearbejdning (no-till) og reduceret jordbearbejdning er lidt af en mangelvare. Men helt ny forskning fra i år, lavet på en 38 år gammel forsøgsmark i Nebraska, USA, viser, at mindre jordbearbejdning mindsker udledningen af CO2 fra marken.

Forsøget sammenligner plov, tandharve, tallerkenharve (reduceret jordbearbejdning) og no-till. Det blev lavet i markens 38. til 40. forsøgs-år i et system, der i forhold til nedbør og temperatur ligner det danske og med et sædskifte af korn og sojabønner.

No-till er den bedste måde at mindske udledningen af CO2 fra marken og derefter kommer reduceret jordbearbejdning. Resultaterne stemmer overens med en gennemgang af 60 andre globale studier, der samtidig blev lavet.


Pløjning udleder mest CO2
Udledningen af den samlede mængde CO2 fra jorden uden jordbearbejdning var langt den mindste.

I løbet af de 26 måneder man målte CO2-udledningen, det vil sige i forsøgsmarkens 38. til 40. forsøgs-år, viste det sig, at der fra den pløjede jord blev udledt 30 procent mere end fra den upløjede jord.

Studiet har ikke undersøgt, hvor meget kulstof der til gengæld lagres i jorden, og om der samlet set er tale om en negativ eller positiv udledning.


Ubearbejdet jord gav højere udbytter
Man har tidligere undersøgt selv samme forsøgsmark for andre spændende ting. For eksempel målte man udbyttet i markens 9. forsøgsår, hvor udbyttet var højest på jorden uden bearbejdning. Langt højere end parceller bearbejdet med henholdsvis tallerkenharve og plov, og både i afgrøder som sojabønner og almindelig durra. 

Et andet studie, der var lavet efter 33 år, viste, at jordegenskaberne i det øverste jordlag var bedst i jorden uden bearbejdning.

Jorden havde nemlig et højere indhold af organisk og stabilt kulstof. Efter 39 år blev det igen vist, at de bedste jordegenskaber var at finde i jorden uden bearbejdning.


Pløjning ødelægger jordens aggregater
Den store forskel i jordegenskaberne, der var at finde, skyldes sandsynligvis en kombination af, at der i jorden uden bearbejdning var flere afgrøderester, en lavere jordtemperatur og et større vandindhold.

I en pløjet jord ødelægges jordens aggregater, der holder på det organiske materiale. Dermed blottes det organiske materiale for jordens mikroorganismer, der nedbryder det, så CO2 udledes til atmosfæren. 

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.