Artikelforfatter

Kvælstoffikserende afgrøder er et overset klimavirkemiddel

For at få CA-systemet til at fungere, handler det ikke kun om direkte såning men i lige så grad afgrødediversitet og plantedække – også med brug af effektive efterafgrøder. Kvælstoffikserende afgrøder som fx kløver, ært, hestebønne, lupin, linser m.fl. kan bidrage med op til flere 100 kg kvælstof pr. hektar via deres evne til biologisk at fiksere luftens frie kvælstof (N2) i symbiose med jordens rodknoldbakterier. Dermed reduceres behovet for anden kvælstofgødskning. Produktion af kunstgødningskvælstof og risiko for drivhusgastab efter tilførsel vejer tungt i landbrugets klimaregnskab. Dyrkning af sådanne afgrøder i dyrkningssystemer med relativt meget korn virker desuden sygdomssanerende, sådan, at det er muligt at reducere pesticidanvendelsen.
Samdyrkning af hestebønner og vårhvede. Foto 14 juni 2020, Jacob Justesen. Kilde twitter: @jacobjustesen

Øget efterspørgsel efter protein

Ud over de økosystemtjenester kvælstoffikserende afgrøder bidrager med ser fremtidige markeder lovende ud. Der er stigende politisk pres på sojaimport, flere husdyrproducenter ønsker større sikkerhed for GMO-fri foder og efterspørgslen for planteproteiner på de stigende markeder for mere plantebaserede humane diæter signalerer mulig stigende efterspørgsel.

Ved at antage, at der er plads til yderligere mindst 400.000 hektar med kvælstoffikserende afgrøder i Danmark, når der antages en dyrkningspause på fem år for at modstå opformering af sygdomme, så har jeg og min kollega Professor Erik Steen Jensen på Altinget.dk advokeret for øget fokus på kvælstoffikserende afgrøder. Vi undres i artiklen over, at de mange fordele ved de kvælstoffikserende afgrøder ikke inddrages, som et virkemiddel i Klimarådets rapport og ej heller i anbefalinger fra Klimapartnerskabet for Fødevarer og Landbrug. Der er behov for øget fokus på at udvikle mere multifunktionelle og bæredygtige dyrkningssystemer. Spørgsmålet er også om CA landmænd og tilknyttede fødevaresystemer ønsker at implementere disse afgrøder i større omfang?

Artikel på Altinget dk 29. oktober

  • Erik Steen Jensen og Henrik Hauggaard-Nielsen: “Professorer: Klimarådet overser potentialet i kvælstofbindende afgrøder”. Læs artikel

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.