Nya villkor för användning av glyfosat i Tyskland (med dansk sammendrag)

I Tyskland er der fra 8. september indført skærpede krav vedrørende brug af glyfosat. Udgangspunktet Glyfosat kan kun benyttes, hvis alternativer ikke er mulige eller ”rimelige”. Reglerne kan være første skridt mod et totalforbud, der er planlagt til ikrafttræden i 2024. For direkte såning og pløjefri dyrkning vil det stadig være muligt at benytte glyfosat før såning - altså når alternativer er overvejet.
Kilde: bundesregierung.de

Der er usikkerheder om, hvordan de tyskle regler skal tolkes. Hvordan skal det fx vurderes, om en mark er etableret uden pløjning (MulchSaat) . Som i Danmark er der i Tyskland ikke krav om, at jordbearbejdning skal dokumenteres.

FRDK og ECAF følger udviklingen i Tyskland og iandre lande, der har varslet med lignede eller andre restriktioner for anvendelse af glyfosat.

Herunder ses en gennemgang af de nye tyske regler (på svensk). Reglerne kan også findes på tysk fra link nederst.

Sedan 8 september 2021 gälla nya användningsvillkor för glyfosat i Tyskland. De här ändringarna är del av det tyska ”Aktionsprogramm Insektenschutz”. Till skillnad från andra länder handlar mycket i diskussion kring glyfosat i Tyskland om insektsskydd.

Möjlighet till framtida användning finns bara i vissa fall. Följande aktuella användningsvillkor gäller i Tyskland:

Det är principiellt förbjudet att använda glyfosat i följande fall:

 • Användning i vattenskyddsområde, vissa zoner i biosfärområde, naturskyddsområde, nationalpark, skyddade biotoper oavsett vilken gröda som odlas.
 • Användning innan skörd (för nedvissning) oavsett vilken gröda som odlas (DA: nedvisning i alle afgrøder er fobudt).

För användning på åkermark gäller:

 • Före användning måste det prövas om alternativa förebyggande åtgärder som växtföljd, val av såtidpunkt eller mekaniska åtgärder eller plöjning kan utföras. Användning av glyfosat är endast tillåten om dessa åtgärder inte är möjliga eller rimliga.  Beslutsunderlag bör dokumenteras tillräckligt.

Användning på åkermark före sådd och i stubbfält:

 • Användning är endast tillåten för att bekämpa fleråriga ogräs som t.ex. tistel, skräppa, vattenpilört, kvickrot, etc. i fältdelar med förekomst.
  Fält med direktsådd eller plöjningsfri etablering (”Mulchsaat”) har inte den här begränsningen.
 • Användning till bekämpning av ogräs, spillplantor eller mellangrödor är möjligt i fält med hög erosionsrisk

Användning på permanenta gräsmarker:

 • Användning på permanenta gräsmarker på delarealer: endast för förnyelse av gräsmarken om det på grund av kraftig ogräsförekomst inte längre är möjligt att använda gräsmarken ekonomiskt hållbart eller användning av foder är inte längre möjlig på grund av risk för djurhälsan (t.ex. förekomst av giftiga växter).
 • Användning på permanenta gräsmarker i hela fält:
  Användning endast i samband med nyetablering i fält med hög erosionsrisk. Beslutsunderlag bör dokumenteras tillräckligt.

Från och med 1 januari 2024 gäller att generellt användningsförbud för glyfosat i Tyskland.

Kommentar:
De nya villkoren kommer att medföra radikaler ändringar för glyfosat-användning framöver. Reglerna kan anses som övergångsbestämmelser på vägen till ett totalförbud. Den tyska glyfosat-debatten har präglats mycket av politik och kontroversiella ståndpunkter. Det är svårt att förstå varför just glyfosat har hamnat i diskussionen kring insektsskydd.

Med ett totalförbud blir det mycket svårt att praktisera Conservation Agriculture, en odlingsstrategi som gynnar insekter och biologisk mångfald.

Læs mere

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.