Præsentationer og videoer fra FRDKs generalforsamling og fagdag 27. februar 2020

Vi afholdt 27. februar FRDKs Generalforsamling og fagdag. Præsentationer og videooptagelser kan ses her.
Foto: Niels Damsgaard Hansen, FRDK Den nyvalgte bestyrelse – forrest fra venstre ses Kaare Larsen, Henning Sjørslev Lyngvig, Frederik V. Larsen og Henrik Terp. I midten er det fra venstre Erik Sandal og Søren Ilsøe. Bagerst ses fra venstre Leo Bajlum, Søren Havgaard Christensen og Torben Bay Jørgensen

Dagen startede med FRDKs generalforsamling.

Indlæg på fagdagen

Clive Bailey: Omlægning til Conservation Agriculture. Erfaringer fra England (Se video)

Kasper Kjær Jensen: Hvilken såmaskine skal jeg vælge? (Se video)

Niels Holmgaard: Håndtering af ukrudt ved NoTill (Se video) ​

Annette Vibeke Vestergaard: Nyt fra SEGES (Se video)

Elisabeth Skadhauge: Økonomi ved Conservation Agriculture (Se video)

Tema: Efterafgrøder

Erik Sandal: Sædskifter med plads til efterafgrøder (se video)

Hans Henrik Pedersen: En dansk blanding til frivillige efterafgrøder (se video)

Lars-Martin Kjøller: Etablering af efterafgrøder (også før høst) (se video)

Indlæg med Rose Kristoffersen: Hvad kan sortsblandinger bidrage med? (se video)

CarbonFarm projektet er støttet af GUDP programmet fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Præsentation af den nye bestyrelse
Seks af bestyrelsens ni medlemmer var på valg. Erik Sandal, Henrik Terp, Søren Ilsøe og Torben Bay Jørgensen blev genvalgt, mens Karl Jørgen Nielsen og Søren Søndergaard ikke ønskede genvalg. Desuden ønskede Jan Møllegård Jensen at udtræde af bestyrelsen et år før tid.

Det betød, at vi kunne sige velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer, nemlig Kaare Larsen fra Gilleleje, Leo Bajlum fra Vestjysk og Henning Sjørslev Lyngvig fra SEGES. Fra formand Henrik Terp lød der en stor tak til de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer samt en stor velkomst til de tre nye. Tidligere formand Hans Dahm, Odder blev genvalgt som folkevalgt revisor.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.