Engelske erfaringer med permanent kløverdække

”Kan det lade sig gøre at dyrke salgsafgrøder i en permanent måtte af kløver, der både kan fiksere kvælstof og kontrollere ukrudt, uden at det gør ud over udbytter”? I den nyeste udgave af NoTiller Magazine berettes om seks engelske landmænd, der afprøver dette. I CarbonFarm projektet afprøves permanent kløverdække også.
Såning af kløver i en hvedemark. Foto: Clive Bailey, Kilde: The Farming Forum

Den hellige gral
Hvis det lykkes at etablere et permanent dække af kløver vurderer landmændene, at de måske har fundet den hellige gral, da man i så fald kan gøre jorden mere frugtbar uden brug af dyr, jordbearbejdning eller syntetiske inputs, alt imens man tilføjer kulstof til jorden, minimerer omkostninger og forbedrer produktiviteten.

The living mulch lab
Forsøget er en del af ’The living mulch field lab’, der drives af ‘Innovative Farmers programme’, der støttes af ’AHDB’, ’Organic Research Centre’ og ’Organic Arable’. Landmændene består både af pløjefri landmænd og økologiske landmænd, da de to grupper kan lære af hinanden.

Hvidkløver typer
I alt har seks landmænd etableret forsøgsmarker med kløvermåtte under salgsafgrøder. Markerne blev etableret I 2020 og frøblandingen bestod af 70% småbladet hvidkløver og 30% mediumbladet hvidkløver. Ideen er, at de småbladede sorter giver et godt bunddække, mens hvidkløveren med større blade er en større konkurrence mod ukrudtet. Fire landmænd havde succes med etableringen og har i 2021 dyrket salgsafgrøder. Landmændene eksperimenterer hver for sig fx med forskellige udsåningsmængder eller etableringstyper.

Clive Bailey
Clive Bailey, driver conservation farming. Nogle husker ham måske fra at have holdt et indlæg på FRDK’s fagdag i 2020.
En del af driften er omlagt til økologi og Clive har ikke troet, at økologisk direkte såning kunne være muligt uden husdyr. Men hvis den permanente kløvermåtte fungerer, er det måske muligt alligevel. Så kan han både gøre jorden mere frugtbar og samtidig kontrollere ukrudtet. Indtil nu er 1/3 af den økologiske jord udtaget for at dyrke kløver som grøngødning. Hvis kløveren i stedet vokser konstant som en måtte i markerne kan produktionen forøges.
Heldigvis ser hans økologiske forsøgsmarker lovende ud.

James Alexander
Landmanden James Alexander fra Oxfordshire er specialist i direkte såning og forsøger sig med kløvermåtten både ved direkte såning og i økologisk pløjet jord. I foråret 2019 såede han kløver direkte i en økologisk bygmark. Måtten på den økologiske jord var etableret perfekt, men selvom såningen på den ”konventionelle jord” var udført på samme dag med samme udstyr, ville den ikke etablere sig. James mener, at resterne fra det syntetiske kvælstof sandsynligvis bærer skylden. På den økologiske mark var der en lille stigning I udbyttet, hvilket sandsynligvis skyldes kløveren, og der var intet ukrudt.
Han håber, at kløvermåtten gør, at han kan undlade eller minimere behovet for at pløje og fjerne ukrudt på de økologiske marker.

Foder til får
En tredje landmand, Jamie Stephens, udtaler: “som økologer har vi brug for græsmarker til vores får og til at opbygge frugtbarhed, men det virker åndssvagt at blive ved med at destruere græsset bare for at få det til at gro frem igen, da det jo koster tid, penge og brændstof”.
Permanent kløver dække kan sikre foder til fårene om efteråret.  

Fordele ved en permanent kløvermåtte

  • Kvælstoffiksering
  • Ukrudtsundertrykkelse
  • Permant efterafgrøde år efter år
  • Selvregulering af skadedyr og sygdomme
  • Forbedret jordfrugtbarhed og biologisk diversitet

CarbonFarm afprøvninger
På de to økologiske forsøgearealer er der i forsøgene også etableret forsøgsparceller med permanent dække af hvidkløver. Vi glæder os til at berette yderligere fra disse forsøg, hvor der i den kommende sæson skal etableres vårafgrøder i den etablerede kløver. Såning skal ske efter en fræsning af striber og kløveren skal holdes nede ved slåning mellem afgrøderækkerne. AgroIntelli står for den tekniske udvikling.

Også hos de to CA-landmænd i CarbonFarm projektet er det planen, at der i foråret skal udlægges forsøgsparceller med hvidkløver. Dette skal sås samtidigt med den byg og ært, der skal dyrkes i samdyrkning i de to forsøgsmarker i den kommende sæson.

Afprøvning af rækkefræser på Robotti markrobotten, der skal stå for fræsning, såning og slåning i de økologiske CarbonFarm forsøg. Foto: AgroIntelli.

Læs hele artiklen og hør om andre landmænds erfaringer i Notiller Magazine

Læs mere om projektet The living mulch field lab

Clive Bailey kan findes på Twitter @TWBSFarms og holdt også oplæg på FRDK’s fagdag 2020

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.