Blomster i brakmarken bidrager til biodiversiteten

Med de nye hektarstøtteregler er der blevet mange flere muligheder for at så blomster i brakmarkerne til gavn for biodiversiteten.
Her ses blandt andet kællingetand og rødkløver, som findes den to-årige bestøverblanding.

De nye regler, der nu gælder for opnåelse af hektarstøtten, tilgodeser ønsket om at styrke biodiversiteten. Der er derfor åbnet op for, at der i endnu højere grad kan sås blomster i brakmarken.

Det er en forpligtelse, at braklagte arealer årligt holdes i en stand, så der nemt kan etableres landbrugsafgrøder igen.

Hvis du ønsker at tilså et brakareal med blomster, er det muligt som blomsterbrak eller bestøverbrak, som du etablerer inden 30. april.

Blomsterbrak etableres ved at udføre en mekanisk jordbearbejdning og så en blomsterbrakblanding af mindst to forskellige frø- og nektarproducerende plantearter pr. kvadratmeter senest 30. april.

Den udsåede blomsterblanding skal udgøre mindst 50 procent af plantedækket.

Blomsterblandingen må ikke bruges til produktion. Valget af plantearter er valgfrit. Dog må eventuelt spild af korn, raps, majs kløver eller græs ikke udgøre over 50 procent. Hverken i renbestand eller i blanding.


Bliv bi-venlig bonde
Bestøverbrak er ligesom blomsterbrak et areal i omdrift, der ikke udnyttes landbrugsmæssigt. Derfor må arealet eller plantematerialet ikke bruges til produktion eller husdyrfoder. Formålet med bestøverbrak er at tilgodese biodiversiteten. 

Bestøverbrak etableres ved at udføre en mekanisk jordbearbejdning og udså en blomsterblanding af mindst tre forskellige pollen- og nektarrige plantearter pr m2 senest 30. april.

For både blomsterbrak og bestøverbrak gælder, at der skal udføres en aktivitet hvert år, og i etableringsåret er jordbearbejdningen forud for såning aktiviteten. Andet år kan udføres en afpudsning som aktivitet. Ved afpudsning skal marken anmeldes som slåningsbrak.


Varige blomsterblandinger
Når der skal vælges blanding har ShopFRDK flere muligheder. Hvis der ønskes en blanding med græs, for at give bund i særligt år to, er DLF Blomsterbrak Power-varig et godt bud.

Blandingen er uden rødkløver, som nogle oplever som meget dominerende i andet år. Blandingen indeholder sildig alm.rajgræs, rødsvingel, hvidkløver, hør, honningurt og olieræddike.

En god blanding uden græs, men med rødkløver er DLF Bestøverblanding to-årig, der også fås i en økologisk udgave. Blandingen indeholder boghvede, hør, honningurt, humlesneglebælg, hvidkløver, cikorie, blodkløver, solsikke, rødkløver og alm. kællingetand.

De nævnte blandinger overholder kravene til brakmarker og tilgodeser behovet for øget biodiversitet.


Vildtvenlige blandinger
ShopFRDK har også et bredt udvalg af vildtblandinger til udsåning i vildtstriber og vildtagre, hvor der ønskes særlig hensyn til vildtet. Gå ind på hjemmesiden og se mulighederne.


Køb i shoppen og støt samtidig FRDK

Husk at køb i Shoppen støtter FRDK i udvikling og opbygning af viden til gavn for alle medlemmer.  

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.