Artikelforfatter

Blandinger af efterafgrøder giver bedst resultat i marken

Carbon Farm efterafgrødeblanding
Efterafgrødeblandingen Carbon Farm fra ShopFRDK er et godt eksempel på en blanding med både kortblomstrede arter, græsser og bælgplanter.

Da lovgiverne begyndte at stille krav om efterafgrøder i nogle procentdele af marken, blev der naturligvis ledt efter de billigste metoder til at efterkomme kravet. I starten var kravet dog græs udsået i foråret eller korsblomstrede arter sået senest 20/8. Efterhånden lempedes kravet til arter således, at der kunne anvendes korn sået senest 20/8.

Det er billige løsninger, men i mange tilfælde uhensigtsmæssige løsninger. Græs giver en ret sikker etablering, men græs kan genere ved dæksædens høst. Desuden kan græs være en udfordring, hvor græs i forvejen er et alvorligt ukrudtsproblem. Kornarter kan vedligeholde sædskiftesygdomme, der rammer korn og derved fastholde den grønne bro. Sennep opformerer kålbrok, og er derfor meget lidt ønsket som efterafgrøde.


Øger udbytterne
Der er desværre kun et begrænset antal forsøg med eftervirkning af efterafgrøder. De få, der er, viser, at gode efterafgrøder som olieræddike, kløverarter, honningurt med videre hæver grundudbytterne til et højere niveau. Det er modsat kornarter og i særlig grad rug, der ikke har nogen forbedrende effekt på udbyttet året efter.

Kornarterne gør det, som lovgiverne kræver, nemlig at opsuge kvælstof, der mineraliseres om efteråret, men forbedrer ikke jordens dyrkningsegenskaber.


Booster de gode egenskaber
I de senere år har FRDK og andre arbejdet med at sammensætte blandinger, der kan booste de gode genskaber, som praksis har vist, at der opnås ved blandinger af flere forskellige arter med forskellig vækst både over og under jorden.

Vækst over jorden kan være hurtig, fyldig, støttende, opret og krybende.

Vækst under jorden kan øverlig, tæt, dyb, sygdomssanerende, nematodehæmmende, næringsstof-løsnende.

Alt dette kan naturligvis ikke findes i en enkelt art, og derfor er en blanding en nødvendighed. En blanding kan også sikre en god vækst overalt i uens marker.

Oversigt over blandinger

FRDK specialblandinger:

Kvælstoffabrikken, der overholder kravet om max 25% N-fixerende planter til en godkendt efterafgrøde. Der trækkes dog 50 kg N/ha efterafgrøde i gødningsregnskabet. Planteklip foretaget i 2022(blandingens første år i handlen) viste op til 200 kg N i de overjordiske dele. Den dårligste mark havde kun opsamlet 25 kg. De sidste 9 lå forskellige steder derimellem. Disse erfaringer viser, at der er gode muligheder med en god blanding, men en omhyggelig etablering kræves for fuld udbytte. De underjordiske dele af blandingen er naturligvis ikke målt, men der regnes normalt med at der er lige så meget under jorden. Til gengæld viser erfaringer også at den tilgængelige N-mængde til kommende afgrøde er halvdelen af målt overjordisk. 

Carbonfarm-blandingen er udviklet til at maksimere opbygningen af kulstof i jorden. Derfor indeholder denne blanding også mange bælgplanter. Faktisk så mange at den kun kan bruges som frivillig eftergrøde. Planteklip fra denne blanding viser i gns. lige så gode resultater som kvælstoffabrikken, men der er ikke fundet tilfælde med lige så høje enkelttal.  NB: planteklip er foretaget i marker og ikke fra sammenlignelige forsøg.

Lupin og Radis Structurator har meget gode rodegenskaber til at komme i jorden og derfor formodes de at være gode at bruge på pakket jord i forventning om at disse arter kan være en naturlig løsning af jorden.

Til pakket jord i kartoffel og roesædskifter har FRDK udviklet FRDK Sund Jord kartofler/roer. Den indeholder havre, honningurt, bitter lupin, olieræddike, ærter og alexandrinekløver. Blandingen er en frivillig blanding grundet det store indhold af bælgplanter. Vi har ikke klip fra denne blanding, men forventer samme gode muligheder som i de andre.

Til pakket jord generelt har vi FRDK Sund Jord – løsning. Den indeholder boghvede, honningurt, bitter lupin, olieræddike og Structurator. Også en frivillig blanding der kan meget.    

DLF-blandinger

ShopFRDK har også følgende blandinger fra DLF til salg: DLF 90/10, DLF 75/25, DLF Radis 80/10/10 og DLF Max 25.

DLF 80/10/10 er en ny spændende blanding hvor 10 % af olieræddiken fra 90/10 er blevet erstattet af Structurator.

 DLF Max 25 kan som lovpligtig efterafgrøde mod et træk i N-kvoten på 50 kg N pr ha. efterafgrøde.

Se i øvrigt det gode udvalg af blandinger og enkeltarter til udsåning omkring høst på ShopFRDK. Her findes også priser og handelsbetingelser.

Husk at du støtter FRDK og dermed opbygning af viden om efterafgrøder og pløjefri dyrkning generelt ved køb af efterafgrøder i Shoppen.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.