FRDK Sund jord – Kvælstoffabrikken 15 kg og 750 kg

kr. 507,00kr. 25.350,00 eks. moms

Yderligere information

Vægt N/A
Vægt

15 Kg, 750 Kg (BigBag)

Du skal være logget ind med et medlemskab for at se priser og handle i ShopFRDK.
Bliv medlem her

Efter afprøvning af mange blandinger i regi af FRDK i 2021, har ShopFRDK udviklet FRDK Kvælstoffabrik, en blanding hvor blodkløver og vintervikke udgør 25 % af frøene, og olieræddike og honningurt udgør de resterende 75 %.

Krav til den nye regel om: ”Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter”:
  • Du skal anvende færdigblandinger med et dokumenteret indhold, der højst må indeholde 25 pct. kvælstoffikserende arter (beregnet ud fra frøantal), mens de øvrige arter skal være godkendte arter af efterafgrøder.
  • Du må kun bruge de specifikke vinterfaste kvælstoffikserende arter, som fremgår af bekendtgørelsen om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag -plantedækkebekendtgørelsen.
  • Du skal kunne dokumentere, at kravene til en sådan færdigblanding er overholdt i forbindelse med en eventuel kontrol af efterafgrøder på din virksomhed.
  • Du må tidligst destruere efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 1. februar i det efterfølgende kalenderår. 

Herudover gælder følgende for eftervirkning:

Der trækkes en eftervirkning på 50 kg N/ha på de indberettede arealer med efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. Husk at andre pligtige efterafgrøder også bliver trukket i N-kvoten dog kun 17 kg henholdsvis 25 kg.
Indhold antal frø i %
Art % indhold antal frø
Vintervikke 8
Olieræddike 5
Honningurt 71
Blodkløver 17

 

Vi ved fra planteklip i efteråret af N-fabrikken i efteråret 2022, at vi kunne finde mere end 100 kilogram kvælstof i det overjordiske plantemateriale. I et enkelt tilfælde helt op til 200 kg N Som en tommelfingerregel kan man forvente, at halvdelen af det overjordiske kvælstof gør gavn første år. Resten frigives senere, eller det indgår sammen med de underjordiske plantedele i opbygningen af jordens humus indhold. Vær dog opmærksom på at sen og dårlig etablering naturligvis også giver dårligere resultater og derved måske vanskeligt kan opveje trækket i N-kvoten.

Flere eksperter vurderer, at den overjordiske del af opsamlet kvælstof kun udgør 60%, så potentialet er stort, særligt i egne med lidt vinternedbør.

For FRDK Kvælstoffabrik regner vi med, at den kan producere  samme mængde kvælstof som FRDK Carbon Farm 2021 blandingen.

Den mindste udsædsmængde er under optimale forhold. En dårlig bestand konkurrerer dårligt mod ukrudt.

Info
  • Pakningsstørrelse: 15 kg & 750 Kg (BigBag) Efter 10/6 er der kun 15 kilos sække til rådighed
  • Udsædsmængde: 14 – 17 kilo pr ha.
frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.