Aktuelt i marken: Ukrudt i majs og slætstrategi

Ukrudtet spirer hastigt frem i majsen, og udviklingen i græsset går hurtigt. Det er derfor vigtigt at komme ud og bekæmpe ukrudtet i rette tid og lave en slætstrategi.
Majs

Majsen spirer hurtigt frem mange steder, og med det følger ukrudtet. Har man viden om eller observeret problemukrudt som ærenprisarterne, storke- og hejrenæb og i særdeleshed alm. hanespore, grøn skærmaks eller rodukrudt, skal man målrette sin ukrudtsbekæmpelse. Vær særlig opmærksom på indkørslerne til marken.

Det vigtigste værktøj imod opformering af ovennævnte ukrudtsarter er et godt sædskifte. Udnyt græs og kornafgrøder, som giver god konkurrence til de skyggefølsomme og sent fremspirende grøn skærmaks og alm. Hanespore.  

Det vigtigste værktøj imod opformering af diverse ukrudtsarter er et godt sædskifte

PløjefriRådgiver Jens Kristensen, Sagro


Vent ikke for længe med ukrudtsbekæmpelsen
Det er nærmest umuligt at bekæmpe stort ukrudt, og derfor skal man i majs forsøge at holde afgrøden fri for betydende ukrudt. De rigtige temperatur- og fugtighedsforhold på sprøjtetidspunktet er vigtige, men vent ikke for længe.

Vent ikke for længe med ukrudtsbekæmpelsen
Det er nærmest umuligt at bekæmpe stort ukrudt, og derfor skal man i majs forsøge at holde afgrøden fri for betydende ukrudt. De rigtige temperatur- og fugtighedsforhold på sprøjtetidspunktet er vigtige, men vent ikke for længe.

Det er svært at opnå tilfredsstillende effekt ved sprøjtning til den sene side selv med øget dosis. T1-sprøjtningen skal ske, inden ukrudtet når 2 løvblade, som regel 12-16 dage efter såning.

T2-sprøjtningen ligger ca. 7-10 dage efter T1, når det nye hold ukrudt står med 1-2 løvblade. Vurdér behovet for en T3-sprøjtning efter 2 uger. Orientér dig hos din konsulent eller på middeldatabasen omkring bekæmpelsesstrategi i majs. Husk at tage højde for udlæg og problemukrudt.


Lav en slætstrategi
På de varmere lokationer er slætsæsonen så småt gået i gang. Afhængig af vejret vil der blive taget 1. slæt mange steder i uge 21. På de koldere lokationer har væksten kun været i gang i en uges tid. Vandunderskuddet er stadig stort, selvom er der flere steder er meldt om mere end 10 millimeter regn. Med den nuværende varme går udviklingen i græsset meget hurtigt, og det er derfor klogt at have sin slætstrategi klar.

SEGES udbyder mange gode beslutningsstøtteværktøjer. Blandt andet slætprognosen i cropmanager, som tager højde for vanding og guider til det optimale slættidspunkt med udgangspunkt i rigtige analyser af slætgræs, og fortørringsprognosen til disponering og håndtering af kløvergræs på skår.

Friskgræs-prøver til laboratorieanalyse er også en mulighed, og mange steder udbydes også en NIR-scanner. NIR-scanneren kan efter få minutter give svar på følgende parametre i græsset: Tørstof, proteinindhold, sukkerindhold og fordøjelighed.

Et af årets tidligere slæt nær Brande

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.