Aktuelt i marken: hestebønner og vårbyg

Lige nu er det tid til at bekæmpe bladrandbiller og rajgræs i hestebønner, og vårbyg skal have den sidste gødning.
Vårbyg Åben afgrøde
Åben afgrøde vil have en dårlig udnyttelse af fast gødning. 10 mm vil gøre underværker

Vi finder en del bladrandbiller i hestebønner. Der er ret stor spredning på angrebsgraden selv indenfor den enkelte ejendom, men skadetærsklen er meget lav.

Bladrandbiller bekæmpes ved 1 gnav pr. plante. Eneste effektive løsning er 0,1 kg/ha Lamdex.

Under tørre forhold er skadetærsklen højere, da laverne har sværere ved at skade rødderne. Ofte se vi væsentlig flere gnav end 1 gnav pr. plante, så vi fastholder anbefaling om at bekæmpe bladrandbillerne til trods for de tørre forhold.


Rajgræs i hestebønner
Rajgræsset er spiret frem, og her er det optimalt at behandle, når rajgræsset har 2-3 blade, uagtet størrelsen på hestebønnerne. Hvor ukrudtet er svedet af med RoundUp inden fremspiring, er vores observation, at det er for tidligt at iværksætte bekæmpelse nu. Ikke to marker er ens, så rajgræssets størrelse vil variere meget efter såtidspunkt og lokalitet.

I det østjyske har mange taget hestebønnerne ind, netop som et ekstra våben mod alm. og italiensk rajgræs. Derfor er det vigtigt at få bekæmpet rajgræsset med Focus Ultra, inden rajgræsset bliver for stort.

Mod rajgræs anbefales en robust dosering og højeste dosering mod italiensk rajgræs. Det er 1,25-1,75 L Focus Ultra + 0,5 Dash. En høj dosering af Focus Ultra vil også have effekt på kvikgræs.


Vårbyg med husdyrgødning
Vårbyg-marker, hvor der ikke er nedfældet gylle, mangler at få tildelt gyllen. Typisk har de marker fået placeret 20-40 kg N i startgødning, men mangler hovedparten af kvælstoffet fra gyllen. Solskin, frisk vind og tørre forhold trækker i den forkerte retning med hensyn til udnyttelsen.

Vårbyg mangler ikke kvælstof endnu, så derfor anbefaler vi at få udført ukrudtsbekæmpelse først og så derefter køre gyllen ud.

Det er optimalt, hvis gyllen kan udbringes, eftermiddag, aften eller om natten. Ellers bliver der langt mellem den lovpligtige udnyttelse og den opnåelige udnyttelse.

Vi ser sjældent svidninger af afgasset gylle, kvæggylle eller slagtesvinegylle, men hyppigere hvor der anvendes smågrisegylle. Er det tale om smågrisegylle, anbefaler vi at splitte gyllen i to, så der køres med max. 12-15 tons med ca. 10 dages mellemrum for at forhindre svidninger.


Det sidste kvælstof til vårbyg
Vårbyg eller vårhvede, der gødes med handelsgødning, har typisk fået tildelt 90-100 kg N omkring såning, Det vil sige, at de fleste marker mangler omkring 30 kg N/ha. Flere har planlagt at omfordele disse under ordningen for præcisionsjordbrug. Dette er en god strategi, da det giver et mindre efterafgrødekrav og samtidig giver faglig mening.

De tørre forhold kombineret med en åben afgrøde gør, at vi anbefaler at udskyde denne tildeling til, der kommer nedbør. Ammonium-delen fra handelsgødning kan fordampe.

Et alternativ er at skifte den faste gødning ud med en bladgødning. Her forventes en lavere fordampning og en bedre optagelighed af kvælstoffet.

Bladene kan ikke optage mere end 10-15 kg N/ha. pr. gang, hvorfor der skal to kørsler til at dække behovet. Husk bladgødskning sker med fladsprededyser modsat almindelig flydende gødning, der udbringes med gødningsdyser.  Bladgødning kan blandes med de fleste ukrudtsmidler, men tjek altid op på dette inden kørsel. 

Kommer der 10 millimeter vand om 10 dage, ja, så vil den faste gødning virke godt, forudsat at den udbringes lige op til nedbør. Omvendt kommer der kun 2-3 millimeter, er det værd at overveje en strategi med bladgødning.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.