Artikelforfatter

Video: Effekt af simuleret kraftig regn i forskellige dyrkningssystemer

En sund jord kan opsuge meget vand - også ved kraftige regnskyl. Jord med ringe infiltrationsevne betyder derimod afløb af vand fra overfladen. Det kan medføre erosion, der fjerner næringsstoffer og jordpartikler. Sker der efterfølgende skorpedannelse kan forholdene være endnu værre næste gang, der falder regn. Jordens egenskaber ved forskellige dyrkningssystemer, kan demonstreres ved simulering af kraftig nedbør.

Her er Rainfall simulator method udført af Jeff Maroszek. Link til ovenstående video ses her.

Video viser brug af regnsimulator

USDA Natural Resources Conservation Service in Wisconsin har lavet en god video, der viser brug af regnsimulator ved fem forskellige systemer

  • Harvet jord uden jorddække.
  • Harvet jord med efterafgrøder.
  • Conservation agriculture
  • Græsmark med intens afgræsning
  • Engjord eller holistisk (kortvarig) afgræsset græsmark

Bar jord vil eroderes

Der kan gentagne gange demonstreres, at en bar jord, der er jordbearbejdet, vil eroderes af kraftig regn på grund af overfladeafstrømningen. Der blev observeret, at størstedelen af det tilførte vand strømmer af på overfladen og har en stor mængde jordpartikler med sig. Det observeres også, at næsten ingen vand siver ned gennem jordprofilen. Det viser, at jorden har en dårlig infiltrationsevne. Efter regnsimulering er ophørt kan det observeres, at jorden på overfladen er slæmmet op og ligger som en skorpe oven på jorden. Det vil medføre sprækker, når jorden tørrer op.

Harvet jord og ringe plantedække

På en harvet jord med en ringe dækning af efterafgrøder, vil der også kunne observeres en lav infiltrationsevne.

Direkte såning og konstant plantedække

I jord, hvor der er praktiseret direkte såning og konstant jorddække med organisk materiale og levende planter, vil der stort set ikke være overfladeafstrømning, og det meste af vandet vil være infiltreret i jorden. Det infiltrerede vand vil være lidt mørkt af organisk materiale og humusstoffer. Jorden vil ikke danne skorpe da jorden ikke har været slæmmet op.

Græsmark

I en normal græsmark vil der være overfladeafstrømning og det vand, der afstrømmer vil være mørkt af en blanding mellem jordpartikler og organisk materiale. Der vil infiltreres en del vand, men ikke lige så meget som ved Conservation Agriculture. Der vil være en lille tendens til skorpedannelse, da det har været muligt for dråberne at ramme direkte på jorden.

Engjord

På en engjord eller en naturligt afgræsset eller kortvarigt afgræsset græsmark vil der ikke være overfladeafstrømning, fordi de levende planter på hele jordoverfladen ikke omlægges og alt vandet, der bliver tilført, vil infiltrere. Der er ingen regn, der har ramt jord og derfor er der heller ikke nogen skorpedannelse.

Her vises et simuleret regnskyl over jord fra fem forskellige dyrkningssystemer. Demonstration er her udført af rådgiver Nathan Lowder fra Natural Resources Conservation Service, USDA.

Foto: University of Geogia

Simulator viser jordes forskellige egenskaber

University of Nebraska har udviklet en regnsimulator, der præsenteres i adskillige videoer på nettet. Brug af simulatoren viser meget om forskellige jordes egenskaber. Fra et simuleret regnskyl med en kontrolleret dråbestørrelse og dråbehastighed rammer vandet ned på bakker med jord. Der er plads til fem bakker med jord. Under bakkerne er der en beholder til at opsamle vand, der siver ned igennem jorden. Derudover er for hver bakke en beholder, der opsamler overfladeafstrømning fra bakkerne, der er placeret lidt på skrå. Den afprøvede demonstration er typisk for regnskyl, der kan forekomme fra sensommer til forår. Her er risikoen for udvaskning størst, når temperaturen er høj nok til, at jordlivet kan nedbryde organisk materiale og derved mobilisere næringsstoffer til jorden.

Vandinfiltration, overfladeafstrømning og vanderosion

Ud fra den opsamlede væske er det muligt at vurdere jordens infiltrationsevne samt dens evne til at modstå erosion. Erosion fra overfalden ses tydeligt ved farvet væske i beholderne, der viser, at jordpartikler er eroderet. Jordpartikler og næringsstoffer kan eventuelt også ses i den væske, der opsamles under bakkerne.

Efter simulering af regnvejr .De hængende beholdere viser overfladeafstrømning, hvor farven i vandet giver udtryk for vanderosion, De beholdere, der er placeret på græsset, giver et udtryk for vandinfiltrationen. Foto: University of Geogia

På billedet herover er jordprøver i bakkerne fra venstre mod højre:

  1. Ikke bearbejdet jord uden plantedække. Der er ikke overfladeafstrømning, og væsken, der er strømmet gennem jorden, er forholdsvis klar.
  2. Ikke bearbejdet jord med plantedække. Der er ikke overfladeafstrømning. Væsken, der er strømmet gennem jorden er farvet mørkt af organisk materiale og humusstoffer.
  3. Intensiv afgræsning. Der er overfladeafstrømning med erosion.
  4. Bearbejdet jord uden plantedække. Der er overfladeafstrømning med erosion og ingen infiltration.
  5. Bearbejdet jord med tæt efterafgrøde bestående af kornarter. Der er kun lidt overfladeafstrømning. Vand der infiltrerer er ikke klart, da det indeholder jordpartikler.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.