Artikelforfatter

Vidensyntese om Conservation Agricuture er udkommet

Vi er langt ud i markerne godt tilfredse med den ”Vidensyntese om Conservation Agriculture”, som DCA ved Aarhus Universitet netop har afleveret til Landbrugsstyrelsen, siger FRDKs formand Henrik Terp.
FRDK har efter offentliggørelsen af vidensyntesen udsendt følgende pressemeddelelse.

Aarhus d. 3. november 2020

Conservation Agriculture leverer efterspurgte fordele

Vi er langt ud i markerne godt tilfredse med den ”Vidensyntese om Conservation Agriculture”, som Aarhus Universitet netop har afleveret til Landbrugsstyrelsen, siger Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK.

Den længe ventede ”Vidensyntese om Conservation Agriculture” DCA-rapport 177 fra Aarhus Universitet er nu sluppet løs.

– Heldigvis bekræfter den hele vejen igennem alt det, vi har sagt i årevis undtagen på et punkt, hvor vi ikke er helt enige, lyder det fra Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK).

Det internationalt meget udbredte dyrkningssystem med minimal forstyrrelse af jorden, altid dække af afgrøde og/eller afgrøderester og et sundt sædskifte giver markante og meget efterspurgte fordele på de danske marker.

Biodiversitet og kulstoflagring

– Ved at praktisere CA får vi betydelig øget biodiversitet, lagring af CO2 fra luften som livgivende organisk materiale i jorden, ingen jorderosion og fastholdelse af næringsstofferne til afgrøderne.

– Lidt overordnet sagt får vi en sund jord, der giver sunde afgrøder, konstaterer Henrik Terp.

Desuden klimasikrer CA planteavlen ved en større robusthed overfor klimaudsving.

– For mig som landmand er det en fordel. Desuden sparer jeg brændstof, behøver færre og mindre maskiner, skal købe mindre gødning og sprøjte mindre især mod insekter.

– Vi er dog ikke enige med forskerne i, at vi skal bruge flere ukrudtsmidler. Tværtimod har vi erfaret, at ukrudtstrykket bliver mindre efter bare få år, påpeger han.

Tror på stor udbredelse CA

Allerede i 2018 var 3.600 danske landmænd i gang med at eksperimentere med pløjefri dyrkning på 16 procent af det regelmæssigt dyrkede areal.

– Interessen er meget stor for at gøre noget positivt for klimaet, biodiversiteten og øvrige miljøforhold, forklarer Henrik Terp.

Men samtidig er det en kendsgerning, at der er flere udfordringer for en hurtig og stor udbredelse af et nytænkende dyrkningssystem som CA.

– Mange af os tænker traditionelt med hensyn til, hvordan vores marker skal se ud.

– Vi er selvfølgelig også usikre på, om det samme økonomiske resultat opnås ved at gøre noget radikalt anderledes end hidtil, påpeger han.

Derfor er der brug for at overveje, hvordan CA kan understøttes på frivillige vilkår.

Brug for politisk nytænkning

Folketinget skal i de kommende måneder både vedtage en klimahandlingsplan og en naturplan for landbruget.

– Vores klare forventning er, at et flertal i folketinget ser de oplagte fordele ved CA og derfor inkluderer dem i deres politik, lyder det fra Henrik Terp.

EU er også på vej med en grønnere fælles landbrugspolitik, hvor netop biodiversitet, kulstoflagring og andre miljøforhold er meget i fokus.

Et andet vigtigt område er øget forskning og forsøg med CA-systemet.

– Netop det påpeger rapporten entydigt, så her er vi også rørende enige, konstaterer han.

Slut pressemeddelelse

Kilde:

  • Vidensyntese om conservation agriculture, DCA rapport, nr. 177, 2020, Af Lars J. Munkholm, Elly Møller Hansen, Bo Melander, Per Kudsk, Lise Nistrup Jørgensen, Goswin J. Heckrath, Sabine Ravnskov & Jørgen Aagaard Axelsen Den kan hentes ved AU

Øvrig omtale af vidensyntesen:

På FaceBook:

Har du kommentarer til den 130 sider lange rapport, så er du meget velkommen til at kommentere på vores to opslag på FaceBook

Opdateret (21. dec 2020): Indlæg fra præsentation af vidensyntesen

Forskerne bag vidensyntesen fremlagde hovedkonklusioner og baggrunde for disse på et webinar d. 25. november. Desværre lykkedes det grundet tekniske udfordringer ikke at lagre webinaret som film. Præsentationer fra dagen kan ses hos DCA. Følgende indlæg blev præsenteret og diskuteret:

  • Dyrkningsformerne under CA for konventionelle og økologer, ved Elly Møller Hanse og Lars J. Munkholm
  • Ukrudtseffekter og herbicidforbrug ved CA, ved Bo Melander og Per Kudsk
  • CA effekter på sygdomme og skadedyr (med to FRDK tabeller indsat) ved Lise Nistrup Jørgensen
  • Klima og miljøeffekter ved Lars J. Munkholm og Elly Møller Hansen
  • Effekter på jordressourcen og erosion ved Lars J. Munkholm
  • Biodiversitetseffekter af dyrkningsformer under CA ved Jørgen Aagaard Axelsen og Sabine Ravnskov
  • Opsummering om CA ved Lars J. Munkholm

Indlæggene kan ses fra denne nyhed hos DCA

Forskeren fremlagde ikke nye resultater i forhold til, hvad der kan læses i vidensyntesen. Dog var der i indlæg. om sygdomme og skadedyr indsat to tabeller med data for pesticidforbrug beregnet af FRDK. Disse data havde forskerne desværre undladt at inkludere i selve vidensyntensen.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.