Af:

Tredje år af forsøgsprojekt om bæredygtige dyrkningssystemer

GRObund-projektet har til formål at skabe mere viden om, hvordan vi kan dyrke jorden på den mest bæredygtige måde. Vårbyggen er blevet høstet, og vinterrapsen til den kommende sæson er etableret.
Det kolde og tørre forår 2023 resulterede i markante forskelle i fremspiring mellem de tre systemer (Fotograf: Niels Holmgaard, SAGRO).

For at kunne bedømme det fulde potentiale og finde de rigtige løsninger er der brug for mere data og viden lokalt om forskelle og udfordringer ved de tre dyrkningssystemer: pløjet, reduceret jordbearbejdning (RJ) og conservation agriculture (CA) samt eventuelle forskelle mellem jordtyper.

Projektet udføres i samarbejde med SEGES Innovation samt en række andre partnere inden for forskning og landbrugsrådgivning. Fjerde forsøgsår – ud af fem – bliver med vinterraps. Udover udbytte og økonomi udføres der i dette år blandt andet også lattergas- og rodmålinger, samt målinger af vandinfiltration, jordstruktur og ukrudtstryk.


Foreløbige resultater – besparelser ved RJ og CA som forventet
De første to forsøgsår har vist meget ens udbytter og dækningsbidrag mellem dyrkningssystemerne. Der har dog været besparelser på maskinomkostninger, brændstof- og timeforbrug ved både RJ og CA i forhold til pløjning.

Maskinomkostninger var 10-16 procetn lavere ved RJ og 13-24 procent lavere ved CA.

Besparelsen i brændstofforbrug var mellem 13-22 procent for RJ og 22-34 procent ved CA.

Timeforbruget pr. hektar var 21-30 procent lavere ved RJ og 21-36 procent ved CA. Til gengæld var stykomkostningerne 4-10 procent højere for CA, på grund af øget behov for ukrudtsbekæmpelse.

Resultater om jordens sundhed og kulstoflagring tager tid, da jorden først skal indstille sig til hvert dyrkningssystem. De resultater forventes først at vise sig efter fjerde og femte år, og vi følger løbende, hvordan jorden tilpasser sig.

Tre dyrkningssystemer, tre lokaliteter over fem år

De tre lokaliteter varierer fra JB 3-4 i Holstebro, JB 6 i Slagelse og til en siltholdig gammel søbund (JB 10) i Birkelse. Forsøget udføres i storparceller på 100m x sprøjtebredde (24-36m). Der er fire gentagelser af hvert dyrkningssystem, så det er muligt at lave mere pålidelig statistik på resultaterne.

Alle de agronomiske overvejelser og beslutninger (såtidspunkt, gødningsplan, planteværnsstrategi, osv.) bliver truffet af forsøgsværterne og deres konsulenter i forhold til, hvad der er rigtigt under forholdene på hver lokalitet.

Sædskiftet i de fem år er hestebønner – vinterhvede – vårbyg – vinterraps – vinterhvede. I det tredje forsøgsår er der høstet Laureate vårbyg på forsøgsarealerne. De kommende resultater vil vise, om de tre dyrkningssystemer har håndteret tørken i maj og juni forskelligt.


Kom med os ud i GRObund-markerne

Til foråret kan I se frem til en række markdage, hvor vi inviterer på besøg i GRObund-forsøget. I mellemtiden kan I følge med i vores GRObund-blog. Vi følger løbende hvad der sker i forsøgsparcellerne. Vi deler fra resultater til hvilke overvejelser, der ligger til grund for handlingerne i marken – uanset om det er valg af udsædsmængde, gødskningsstrategi, valg af såmaskine eller valg af efterafgrødearter med mere. Scan QR-koden og find GRObund-bloggen.

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.