Tjek din vinterraps for kålbrok

Angreb af kålbrok synes udbredt i år. Vi har desværre i år fundet en del kålbrok i vinterrapsen. Det har indtil nu især været tidlige såede marker, hvor angreb er fundt. Tilsyneladende kraftige sunde planter viser kraftige symptomer på rødderne når de trækkes op. I områder med mangel på nedbør eller sandede områder kan angreb vise sig ved at planterne hænger med bladene

Planterne ”sover” som følge af angreb af kålbrok

Normalt er angreb værst i lave fugtige/humus rige områder af marken. Angreb er dog også fundet andre steder i markerne. Angreb er normalt værst under fugtige forhold, men måske er det den høje temperatur i august, der har udløst angreb i år.

Kålbrok kan udvikle sig forskelligt hen over efterår og vinter. Nogle gange rådner hele roden væk, og planten dør. I andre tilfælde sætter planten nye rødder og kan derved overleve og stadig give et hæderligt udbytte. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt helt præcist at vurdere om planterne kan overleve eller ej, fordi det afhænger af nedbør her i efteråret og hen over vinteren.

Det skal du gøre nu

Angreb kan ikke bekæmpes nu, men du skal nu gå din vinterraps igennem for at vurdere omfanget af eventuelt angreb. Start med at se efter i lave fugtige områder af marken. Er der ikke angreb her er der god sandsynlighed for, at marken ikke er angrebet, men gå alligevel hen over marken og træk nogle planter op. Finder du angreb bør du gå marken systematisk igennem for at vurdere hvor stor en del af marken, der er angrebet.

Du bør ligeledes vurdere alvoren af angrebet. Er tale om meget kraftige angreb på alle rødder er der desværre en stor sandsynlighed for, at planten ikke overlever. Er der tegn på at planten har nye friske rødder dannet, bør planten have en chance.

Skal marken sås om?

Det er for tidligt at afgøre om marken skal sås om. Omsåning på grund af kålbrok er faktisk sjældent, da det ofte kun er pletter der er angrebet. Selv om marken måske går ud i 10-15 % af arealet vil omsåning ikke kunne betale sig, med mindre der er tale om klart afgrænsede områder i marken.

Tv: Kraftige angreb af kålbrok på alle rødder, Th: Nye friske rødder er dannet uden om angrebene

Ukrudtsbekæmpelse Du skal imidlertid nu tage stilling til, om du vil behandle marken med Kerb her i efteråret. Behandler du med Kerb, er det kun muligt at så hestebønner, majs eller kartofler til foråret.

Du bør også overveje om marken skal behandles med Belkar (hvis det endnu ikke er gjort). Er marken meget tvivlsom, kan du evt. udsætte sprøjtning mod ukrudt til foråret med Galera, Corvetto eller Matrigon, men ellers vil jeg anbefale. at du behandler med Belkar nu for at give en svag mark de bedste betingelser. Er der behandlet med Belkar frarådes såning af bønner og ærter om foråret.

Jeg har endnu ikke set marker, hvor angreb så udbredte, at jeg vil undlade bekæmpelse af græsser og andet ukrudt. Husk at Kerb sprøjtning i vinterraps er en af grundpillerne i at styre ukrudt i det pløjefri system. En ubehandlet vinterraps mark med masser af græs i bunden kan være et helt ødelæggende for at fortsætte det pløjefri system.

I denne mark bør Kerb sprøjtning ikke undlades, da der ellers vil ske en kraftig opformering af græsukrudt.

Gå også efterafgrøderne med olierædikke igennem

Tidligere undersøgelser om angreb af kålbrok på olierædikke har vist at planten kan angribes – dog i langt mindre omfang end vinterraps. Du bør dog under alle omstændigheder gå marker med efterafgrøder igennem også fordi der her ofte kan findes rigtig mange spildraps, som kan være angrebet.

Noter angreb af kålbrok ned på markniveau og forebyg angreb
Hvis du finder en del angreb af kålbrok i marken, er det vigtigt at notere det ned – et sted hvor du kan finde det. Du skal nemlig kunne huske det de næste 4-8 år. Der bør ikke sås vinterraps på sådanne marker før om 6-8 år, og i så fald bør der vælges en sort med resistens mod kålbrok – ligesom du bør undgå korsblomstrede efterafgrøder som Olirædikke i marken de næste 4-5 år. Et rigtig godt stede at notere sådanne hændelser er hotspot i Farmtracking

Sædskiftet med mindst 4 raps frie år (gerne 5-6) er det vigtigste til at forebygge kålbrok, men herudover spiller reaktionstallet en rolle. Derfor bør du sørge for at marken er kalket godt op næste gang der skal sås raps i marken, lige som du bør sikre dig at dræning og afvanding er i orden.

Du skal endelig være opmærksom på at smitte med kålbrok flyttes med jordbearbejdning, hvorfor angreb ofte kan ses i kørselsretningen. Det skal du være opmærksom næste gang du jordbearbejder marken.

Denne Nyhed er fra FRDKs Nyhedsbrev i uge 41. Får du ikke endnu ugentlige nyheder om Pløjefri dyrkning og sund jord? Så kan du her melde dig ind i FRDK.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.