Regenerative dyrkningsmetoder kan ruste landbruget til fremtiden

Regenerativt landbrug kan være en vej til at modstå klimaforandringer, bekæmpe resistent ukrudt og imødekomme tidens trends.
Den engelske landmand Jake Freestone var med på en online-forbindelse på fagdagen og fortalte, hvordan han lykkes med at drive regenerativt landbrug.

Problemerne med resistent ukrudt vokser i Danmark, og mange marker har problemer med at klare de ekstreme vejrforhold, som klimaforandringerne fører med sig.

De dyrkningssystemer, der er udbredt i dag, er ikke alene løsningen på, hvordan man klarer de udfordringer, men det regenerative landbrug kan måske være svaret for nogen.

At fremtidens landbrug meget vel kunne være regenerativt understøttes af, at de største fødevareproducenter satser på råvarer fra regenerative landbrug, herunder Nestlé, Pepsi, Heineken, Cargill med flere. 

Det sagde landskonsulent Janne Aalborg Nielsen, SEGES Jord & Klima, på FRDKs fagdag, hvor regenerativt landbrug var både et fagligt tema og et meget omdiskuteret emne.

– De nuværende dyrkningsformer kan ikke dét, som regenerativt landbrug kan. Det regenerative fornyer og restaurerer jorden, som bliver mere robust overfor klimaforandringer og ukrudt. Regenerativt landbrug er mere end både økologi og conservation agriculture, siger landskonsulenten.

Efterafgrøder og græssende husdyr

Endnu er der ingen fast definition af, hvad regenerativt landbrug er, og der er flere forskellige retninger indenfor dyrkningsmetoden.

I en af retningerne er der fem forskellige grundprincipper. Det er, at jorden skal være dækket året rundt, og at systemet skal fodres, eksempelvis med halm, kompost grøngødning med mere.

Et tredje grundprincip er, at man minimerer forstyrrelse af jorden med kemi, kunstgødning og jordbearbejdning.

Derudover skal man integrere afgræsning med husdyr i dyrkningen og øge diversiteten ved at have et varieret sædskifte med mange forskellige arter, efterafgrøder eller bestøver-afgrøder og en rig bestand af svampe og bakterier, herunder eventuelt bruge kompost eller biostimulanter.

– I det regenerative landbrug skal man virkelig stole på de naturlige, biologiske processer, siger Janne Aalborg Nielsen.

Kræver ny tankegang

Helt grundlæggende er filosofien bag det regenerative, at jordens sundhed øges, at biodiversiteten både over og under jorden øges, og at vand- og næringsstof-cyklerne bliver forbedret.

– For at nå dertil skal landmanden ændre sin tankegang og mindset, understreger Janne Aalborg Nielsen og fortsætter.

– En regenerativ landmand tænker i at fjerne årsagen til problemerne i stedet for bare at bekæmpe problemerne når de er opstået. Hvis for eksempel ukrudtet lige pludselig opformeres, så finder man årsagen i stedet for bare at finde sprøjten, siger Janne Aalborg Nielsen.

Målet er, at planterne og systemet bliver så sundt og velfungerende, at det ikke er nødvendigt at bruge hverken kunstgødning eller kemi. Janne Aalborg Nielsen tilføjer, at vi stadig mangler meget viden for at nå dertil.

Englænder driver 900 hektar regenerativt

En landmand, der har succes med det regenerative landbrug, er landmand Jake Freestone, der er bestyrer af landbruget Overbury Farms i Bredon Hill i England. Han var med online på fagdagen og fortalte om, hvordan han driver landbruget regenerativt.

Han viste i såvel ord som billeder, at det er muligt at implementere principperne i sin mark.

Han driver 900 hektar. Der er et varieret sædskifte med blandt andet korn, bønner, ærter og grøntsager, og 900 moderfår er en integreret del af driften. De afgræsser både hvede og efterafgrøder.

Han holder jorden dækket med forskellige efterafgrøde-blandinger året rundt, og han praktiserer direkte såning.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.