Pløjefri dyrkning kan sikre mod kommunale erosions-påbud

Pløjefri dyrkning mindsker risikoen for erosion. Det er derfor et godt middel til at undgå påbud om for eksempel permanent græs i en bufferzone eller etablering af volde, hvis der sker erosion til vandmiljøet.
Erosion bliver et hyppigere og hyppigere fænomen, og kommunerne kan udstede forskellige påbud, for eksempel etablering af permanente afgrøder eller volde for at undgå forurening af vandmiljøet.

Kommuner kan pålægge landmanden at lave forskellige tiltag, hvis der sker erosion på marken. Det står der i Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

Muligheden for at udstede påbud er for at undgå, at der render næringsstoffer ud i vandmiljøet.

Det er muligt at give påbud på arealer, der er med i harmoniarealet, og som modtager mere end 80 kilo kvælstof pr. hektar fra organisk gødning. Hvis erosionen skyldes en usædvanlig hændelse, der kun sker hvert 20., 50., eller 100. år, så er det force majeure, og landmanden kan ikke pålægges påbud.

Erosion er et fænomen, der er set mange steder i år på grund af de enorme nedbørsmængder. Bare i mindre grad på de pløjefri marker.

Det skyldes, at jordens struktur og stabilitet bevares, når den er ubearbejdet, og der er dermed langt mindre erosion.


Ingen jordbearbejde er et effektivt middel mod erosion
I bekendtgørelsen er der fremhævet fire forskellige tiltag, som kan forhindre erosion. Det første tiltag, der peges på, er ingen jordbearbejdning om efteråret i en zone ned mod søen, vandløbet eller kyststrækningen.

De næste tiltag er er etablering af permanent græsdække eller en overvintrende efterafgrøde i zonen ned mod vandet, og den sidste er etablering af mindre konturvolde i terrænet a la terassedyrkning.

– Alle tiltag vil mindske risikoen, hvis man ved, man har steder på marken, hvor der sker erosion, når det regner meget, siger Gitte Pedersen, der er miljøsagsbehandler på landbrugsområdet i Favrskov Kommune.

Der er øgede mængder nedbør og kraftigere byger end tidligere, og det giver en øget erosion.

– Dette ses også, når man færdes i ude i landskabet, at der er skyllerender på marker, som man ellers opfattede som næsten flade arealer, siger Gitte Pedersen.

Hun og kollegaerne har taget dialogen med to landmænd om, hvad de kunne gøre for at undgå problemet.

– Hverken vi eller landmanden ønsker jo, at jorden skyller ud i vandløbet, så erosion er et problem for såvel landmanden som miljøet, siger hun.

martin Molbo Gitte Pedersen
Gitte Pedersen fra Favrskov Kommune var for nylig på besøg hos Martin Molbo for at se nærmere på den gode og stabile jordstruktur, man får med reduceret jordbearbejdning

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.