Ny bekendtgørelse: Enkelte arter af bælgplanter kan nu bruges i lovpligtige efterafgrødeblandinger

Plantedækkebekendtgørelsen, der dækker den forestående efterafgrødesæson er nu offentliggjort. Den indeholder en ny mulighed: ”Blandinger med kvælstoffikserende arter som alternativ til efterafgrøder”. FRDK opfordrer til at afprøve denne nye mulighed, der desværre indeholder en række snærende begrænsninger.

Demoarealer på Gyllingnæs. Velas sår bælgplanter i hvedemark og i havremark etableret efter majs Foto: 10 april 2021

Artikel skrevet 21. april og opdateret 19. juli

Der har været skrevet meget omkring muligheden for, at der fremover kan bruges bælgplanter i lovpligtige efterafgrødeblandinger. Høringsvar fra FRDK og fra mange andre har desværre ikke rettet op på ordningens mange begrænsninger herunder:

  • Der er kun 11 bælgplantearter, der er tilladt under den nye ordning. De er alle langsomtvoksende i forhold til de mest brugte arter af bælgplanter i frivillige blandinger.
  • I forhold til antal frø af bælgplanter skal en blanding indeholde tre gange så mange frø af godkendte kvælstofopsamlende arter.
  • Kun færdigblandinger er tilladt.
  • Ordningen kan ikke bruges til målrettede efterafgrøder. Dette lempes måske til næste år.

FRDK afprøver blandinger
shopFRDK har valgt i år ikke at sælge blandinger baseret på de nye regler. Vi afprøver dog flere blandinger og sammenligner disse med frivillige blandinger uden de restriktive begræsninger.

Vil du prøve?
FRDK har indkøbt rigeligt frø af vintervikke, blodkløver, honningurt og olieræddike. Hvis du som FRDK medlem ønsker at afprøve en eller et par blandinger baseret på de nye regler, så kontakt mig, og jeg vil prøve at få et par sække sendt afsted til dig.

FRDK afprøver også undersåning
Hvidkløver, kællingetand og lucerne er blandt de tilladte arter. For at de skal nå at have en chance for at etablere sig og producere kvælstof, så skal de sås i foråret. Venter man til august er det spild af dyre frø. De mere ukendte arter, som tillades, skal nok også sås i foråret.

Vi har skaffet frø af de nye tilladte arter, og sammen med SEGES har vi på Gyllingnæs ved Odder udsået småparceller med arterne både alene og i blandinger. De er udsået både i en etableret hvedemark, og i en nysået havremark.

Arterne
Vi glæder os til at se, om nogle arter viser potentiale, når de sås om foråret. Vi vil efter høst igen så parceller med 10 nye tilladte bælgplanter: Alsikkekløver, Blodkløver, Esparsette, Gul rundbælg, Gul stenkløver, Hvidkløver, Kællingetand, Lucerne, Rødkløver, Vintervikke. Den sidste af de nye arter Hvid Stenkløver har vi ikke skaffet frø af.

Cikorie er glemt som partner
Sildig rajgræs eller en anden langsomtvoksende græs vil være oplagte partnere i en forårsudsået blanding med bælgplanter. Vil man ikke bruge græs., så er cikorie den mest oplagte partner. Af uforklarlige grunde har styrelsen valgt at udelade cikorie i denne nye type efterafgrøde. Vi afprøver de nye arter sammen med cikorie, som jeg regner med kommer med i ordningen til næste år.

Vil du prøve undersåning? FRDK har til afprøvning frø af følgende arter:

• Hvidkløver
• Rødkløver
• Alsikkekløver
• Lucerne
• Markstenkøver

Hvis du vil afprøve undersåning så kan vi vi levere frø til, at du kan prøve en blanding, der passer til de nye regler. Da du blander frøene selv, så kan arealet i år ikke tælle med som lovpligtig efterafgrøde.

Kontakt mig, og jeg vil se om jeg kan sende nogle kg af en eller flere af overstående arter. Vi har også cikorie på lager, som du kan få til at blande med.

Info om de nye regler

  • Landbrugsstyrelsen, Nyhed 16. april 2021: “Se reglerne for pligtige og husdyrefterafgrøder for planperioden 2021/2022” (link)
  • Høring vedr. bekendtgørelsen (Høringsportalen). Indkomne høringsvar og styrelsens kommentarer til svarene (link-pdf). FRDKs kommentarer er de sidste i dokumentet.
Forsøgsarealet på Gyllingnæs er etableret i samarbejde mellem GUDP projektet CarbonFarm og projektet “Sund Jord”, der støttes af Promilleafgiftsfonden

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.