Af:

Mikronæringsstoffer giver sundere og stærkere planter

En af de planteavlere, der bruger mikronæringsstoffer fast til korn, raps, spinat og frøgræs, er Anders Falk Rasmussen, Falster.
Anders Falk Rasmussen
Anders Falk Rasmussen, Falster, er en af de planteavlere, der sikrer, at planterne har de mikronæringsstoffer, de har brug for, ved at tildele dem på bladene.

Når pløjefri landmand Anders Falk Rasmussen kører i marken med sin sprøjte, så er der mikronæringsstoffer med i tanken. Det ligger helt fast.

– Jeg synes, det er en billig forsikring, når du alligevel har sået afgrøden, og jeg kan godt lide at gå med livrem og seler, siger han.

Han har det med, når han alligevel er i marken med planteværn i sprøjten.

Han tildeler også mangan på de lettere jorder og bor til korn og raps.

– Jeg kan selvfølgelig godt risikere, at det nogle år ikke er nødvendigt, men det er en udgift på omkring 200 kroner pr. hektar, og det vælter altså ikke budgettet, siger han.

Han bruger Biocrop OptiP, som indeholder ni forskellige mikronæringsstoffer og ekstra fosfor.

– Her i Østdanmark er der mange steder problemer med lavt fosfortal, fortæller han.


Stærkere planter
Anders Falk Rasmussen oplever, at han får sundere planter, der er mere modstandsdygtige overfor sygdomme.  For eksempel er der meget mindre meldug end tidligere i byggen.

– Visuelt kan jeg se, at jeg får grønnere planter og kraftigere biomasse, og sundere planter må give højere udbytter, siger han.

I år, hvor forholdene har været særdeles vanskelige, ligger han for eksempel 300 kilo højere i rapsudbytte end gennemsnittet i området.

– Det kan være en kombination af mikronæringsstoffer, mere vand tilgængeligt i jorden, fordi der ikke er pløjet, og rettidig tildeling af gødning, siger han.


Bedre udnyttelse af planteværnet
En anden fordel ved mikronæringsstofblandingen er, at den sænker pH-niveauet i vandet, som er ekstremt hårdt på Falster. Det hårde vand kan nedsætte effekten af kemien.

Anders Falk Rasmussen bruger også midlet pH Control til det formål.

– Jeg oplever helt klart bedre effekt af mit planteværn, når pH-værdien er blevet sænket. Især glyphosat, fortæller han.

Raps
Anders Falk Rasmussen oplever, at han med mikronæringsstoffer får sundere planter, der er mere modstandsdygtige overfor sygdomme, samt grønnere planter og mere biomasse. Her ses hans raps i foråret.

Vestervang

  • Beliggende i Væggerløse på Falster
  • Ejes af Anders, Jacob og Henrik Falk Rasmussen
  • Familien har i alt 280 hektar under harve
  • Sår derudover 300-400 hektar for andre med en Claydon såmaskine
  • Dyrker rug, hvede, vårbyg, vårhvede, raps, hvidkløver og engrapgræs


Mikronæringsstoffer er en forsikring af planten

Ved at tildele planterne mikronæringsstoffer sikrer man sig, at planten har alle mikronæringsstoffer tilgængelige, når den har behov for dem.

For at vokse og overleve har planter brug for en række makro- og mikronæringsstoffer. Mikronæringsstofferne findes i jorden.

– Men jorden er et komplekst system, som vi endnu ikke helt har styr på, og mange forhold kan indvirke på, om og hvornår de forskellige mikronæringsstoffer bliver frigivet, siger landmand og salgs- og produktkonsulent Jens Erik Pust fra virksomheden Bionutria.

Han anbefaler derfor, at man tildeler mikronæringsstofferne direkte på planten, så man er sikker på, at den har dem til rådighed.

– Det er en forsikring at tildele planterne mikronæringsstofferne, så man er sikker på, at de har fået det, de skal have, når de har brug for det. Det er meget mere sikkert at tildele mikronæringsstofferne direkte end håbe på, at planten selv finder dem, siger Jens Erik Pust.

Bionutria producerer blandt andet mikronæringsstoffer. Herunder Biocrop-serien, som er en række af produkter med forskellige mikronæringsstoffer.


For sent når skaden er synlig
Der er nogle mikronæringsstoffer, der er essentielle. Uden dem dør planten. Andre er ikke essentielle, men uden dem klarer planten sig dårligt. Det kan for eksempel være kobolt.

Mangan er et essentielt næringsstof og en pind i Liebigs kar, der er en visualisering af, hvor meget det enkelte næringsstof betyder. Mangler der bare en pind i karret, så løber alt indholdet ud. Det vil sige, at alle de andre pinde er spildte.

– Når først du kan se på planten, at den mangler mangan, har du allerede mistet 25 procent af dit udbytte, siger Jens Erik Pust.

Mikronæringsstofferne sprøjtes ud på bladene og bliver dermed tilført planten direkte.

– Akkurat som en patient på sygehuset med drop i armen, siger han.


Uens forhold
En anden ting, Jens Erik Pust peger på, er, at markerne varierer meget. Også mere end to jordprøver pr. hektar kan vise. Marken kan altså ikke tildele hver og én plante dét, den har brug for.

Derfor er det en god forsikring at give alle planterne de essentielle mikronæringsstoffer.

– Vi ved, at hvis kali-indholdet er højt, så kan det blokere for optagelse af nogle næringsstoffer, mens et højt reaktionstal betyder, at mangan optages dårligt, og der kan meget nemt være store forskelle hen over den samme mark. Det nytter ikke noget at sige, at gennemsnittet er sådan og sådan, for den enkelte plante kan sagtens mangle nogle næringsstoffer, siger han.


Fysiske forhold stopper optagelsen af næringsstoffer
Der er også andre forhold, der kan blokere for optagelsen af mikronæringsstoffer, så det er en fordel at give planten dem direkte på bladene.

– Nogle år kan der være en dårlig rodudvikling, hvor rødderne ikke er tilstrækkeligt udviklede til at hente alle næringsstoffer, siger Jens Erik Pust.

Han understreger, at han ikke kan garantere, at der er effekt hvert år, men nogle år vil der være en effekt.

Bionutria pH control
Det er svært at styre planterne optag af mikronæringsstoffer fra jorden, men man kan sikre sig, at de får næringsstofferne ved at tildele dem på bladene.

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.