Kvælstof-fabrikken i fuld gang trods vanskelig start

Planteavler Jørn Libak, Bislev ved Nibe i Himmerland, er en af de landmænd, der har sået Kvælstoffabrikken i år. Blandingen viser rigtig gode takter, selvom den er blevet lidt uensartet på grund af etablering med gødningsspreder, og fordi den er trykket af spildkorn.
Kvælstoffabrikken 2022 Himmerland
Det er stadig muligt at sikre sig efterafgrøderne hos ShopFRDK

Planteavler Jørn Libak har i år sået FRDKs nye efterafgrødeblanding Kvælstoffabrikken på samtlige af de 50 hektar, hvor han skal have lovpligtige efterafgrøder.

Efterafgrøderne blev sået den 12. august og blev spredt ud med en Bredahl gødningsspreder. Derefter blev der harvet.

Etableringen er nem og hurtig, men den har også givet et uens billede hen over marken. Frøene er ikke spredt helt jævnt, og nogle frø er dækket mere end optimalt. Der er også en del spildkorn, der forstyrrer billedet, fordi det har trykket fremspiringen.

– Det havde været nummer et at så det med en såmaskine. Det havde givet en mere ens, jævn og præcis fordeling, men havde også været dyrere og mere tidskrævende, siger Jørn Libak.

Og selvom etableringen ikke har været optimal, står der alligevel en flot efterafgrøde med både kløver og vintervíkke i bunden og blomstrende honningurt og olieræddiker.


Iblanding af kali og halvering af arbejdsbredden
Jørn Libak vil etablere efterafgrøderne på samme måde næste år. Dog med få justeringer. Han vil blande kali i såsæden, så gødningssprederen bedre kan fordele det.

– Så får næste afgrøde også glæde af kalien, siger han.

Desuden vil han køre ned på 14 meter arbejdsbredde i stedet for de 28 meter, han kørte på i år, for gødningssprederen har svært ved at sprede små mængder.

– Jeg testede at køre på 14 meter på en del af arealet, og der er frøene fordelt væsentligt bedre, fortæller han.


Henter kvælstof til næste afgrøde
Kvælstoffabrikken indeholder udover olierædikke og honningurt også de to kvælstoffikserende arter vintervikke og blodkløver.

Der bliver trukket en eftervirkning på 50 kilo N pr. hektar, men ifølge konsulenter kan blandingen hente helt op til 170 kilo N til næste afgrøde.

Kvælstoffabrikken koster cirka 700 kroner pr. hektar, hvilket er mere end den almindelige blanding uden de kvælstoffikserende arter.

– Den er selvfølgelig dyrere, men jeg skulle gerne vinde noget ekstra kvælstof, så det ender med en fortjeneste, siger han.

Jørn Libak driver i alt 197 hektar med raps, hvede, rug og byg samt eng- og græsarealer. Jorden har været drevet pløjefrit de sidste 14 år.

Kvælstoffabrikken 2022 Himmerland
Alle arter er godt repræsenteret: Honningurt, olieræddike, vintervikke og kløver.
Kvælstoffabrikken 2023 Himmerland
Der er masser af vikke og kløver i bunden.

Kvælstoffabrikken 2023 Himmerland
Man kan ane, at marken er uens, fordi frøene ikke er spredt ud på hele bredden på 28 meter. Næste år spreder Jørn Libak frøene på 14 meter og blander kali i for at sikre bedre spredning.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.