Interessant CA workshop med Sarah Singla

Interessen for Conservation Agriculture er stor blandt vores medlemmer. Det sås, da 45 landmænd og konsulenter sidste mandag møde op til FRDK workshop i Billund, for at høre den franske landmand Sarah Singla fortælle om sine erfaringer og udfordringer med netop Conservation Agriculture.
Foto Niels Damsgaard Hansen, ndhtxtfoto


Landmand, pioner og fortaler for conservation agriculture

Sarah Singla er agronom, landmand og i høj grad foregangskvinde indenfor Conservation Agriculture. Sarah er aktiv internationalt og ikke mindst i Frankrig, hvor vores franske søsterorganisation APAD er meget aktive i arbejdet med bedre forståelse for effekterne af Conservation Agriculture. Dette arbejde omfatter også aktiv deltagelse i den politiske debat blandt andet vedrørende glyphosat og de manglende gode alternativer til midlet.

Driver sit landbrug efter CA principper
Sarah Singla holdt sit oplæg ud fra måden hun dyrker sin egen jord, nemlig efter Conservation Agriculture principper, som er:

 • Ingen eller minimal jordbearbejdning
 • Planterester eller plantedække hele året
 • Et sundt sædskifte, hvor der ikke er den samme afgrøde to år i træk, på nær flerårige afgrøder

Hun understreger dog, at hun ikke gør det for systemets skyld, men at hun vil tilbage til agronomien, den sunde, levende og næringsfyldte jord, men dette er ikke ny videnskab. Hendes primære mål er at:

 • Høste flere næringsstoffer i afgrøderne
 • Have langt mindre erosion, så både næringsstoffer, bakterier og svampe kan holdes i jorden

Gode råd
Sarah gav en masse inspiration og derudover to gode råd, hvis der skal startes op med dyrkning efter Conservation Agriculture principper:

 • Få først styr på dræningen og på jordens struktur. Der kan fx være kompakte lag, der skal løsnes mekanisk. Konstant plantedække kan vedligeholde og forbedre en jord i god struktur. Men det tager meget lang tid, hvis planter alene skal reparere en ødelagt jord.
 • Kom ud og se hvad andre gør

Start med efterafgrøder
Efterafgrøder er i følge Sarah ikke en omkostning, men en investering, fordi der bliver samlet mange næringsstoffer denne vej. Som en Schweizer kniv kan efterafgrøder have mange funktioner. Men alt kan ikke løses på en gang. Det er derfor vigtigt at definere klare mål for hver enkelt mark med efterafgrøder. En velfungerende jord er afhængig af konstant plantevækst. Derfor er det vigtigere at blive god til at dyrke efterafgrøder, end at komme hurtigt i gang med at så direkte. Nogle af de fordele og funktioner hun nævner, er blandt andet:

 • Reducerer pakning af jord
 • Modvirker erosion
 • Giver mere sund jord
 • Opbygger organisk materiale i jorden
 • Kontrollerer for besværligt ukrudt

Økologi har toppet i Frankrig
Ifølge Sarah Singla har efterspørgslen efter økologiske fødevarer toppet i Frankrig. Debatten om den udbredte brug af kobbersulfat og andre pesticider i økologisk produktion har fået både forbrugere, supermarkeder og landmænd til at overveje alternativer til økologi.

Varer fra ”levende landbrug”
Supermarkeder har fået øjne op for, at Conservation Agriculture kan føre til kvalitets- fødevarer med højt næringsindhold fra ”Levende Landbrug”. Der er en frygt fra Sarah og fra andre CA landmænd, at det ikke er landmændene, men derimod supermarkederne, der løber med den økonomiske gevinst. De kan risikere mod en meget beskeden merpris at skulle imødekomme krav både fra de meget magtfulde supermarkedskæder og samtidig de stadig skærpede krav fra lovgivningen med hensyn til sprøjtemidler og andet.

Ønsker fra dagen
Om eftermiddagen arbejde deltagerne i grupper, der samtidig fik indspil fra Sarah. Vi har samlet op på gruppernes forslag til initiativer og dette er sendt til deltagerne. På ønskelisten er en blanding af nye og kendte emner herunder:

 • Lovgivningen bør lempes på forskellige områder, så dette ikke hindrer udvikling af CA. Meget væsentligt er det at få tilladt kvælstoffikserende arter i lovpligtige efterafgrødeblandinger.
 • Vedrørende samdyrkning mangler vi viden om gode blandingspartnere og vi mangler viden om hvilke sprøjtemidler, der kan give udfordringer.
 • Vedrørende gødskning er der behov gode løsninger til gylle udbragt til vårsæd. Der bør evt. lempes på lovgivning, så der ikke er krav om nedfældning, hvor der sås direkte.
 • Vi har brug for mere viden om samspillet mellem gødskning og kulstofopbygning. Vi skal lære ikke at gøde planterne, men at gøde jorden.
 • Hvad sker der med regnorme, når vi gøder med handelsgødning og gylle.
 • For at få CA anerkendt er der nok brug for et certificeringssystem.
 • Vedrørende såteknik er der behov for opsamling af erfaringer. Der er også behov for, at maskinhandlerne forstår CA konceptet.
 • Der bør samles mere op fra de forsøg, som mange medlemmer af FRDK udfører. SEGES og universiteterne bør også lave nogle flere og bedre undersøgelser.
 • Der er behov for mere formidling til forbrugerne. Det kan fx ske gennem en film, som i Frankrig. Det skal blandet andet formidles bedre, hvad der sker, hvis glyfosat forbydes.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.