Godt begyndt er halvt fuldendt

Efteråret 2022 gav fantastiske muligheder for god etablering af vintersæd, men sådybden er afgørende for en god vækst.
En sådybde på mellem fire og seks centimeter er alt for dybt, når det gælder rug. KWS anbefaler to til tre centimeter. - Det er vigtigt, at det overholdes, siger Jacob Winther Nymand fra KWS.

Efteråret 2022 gav optimale betingelser for en god etablering af vintersæd generelt, da vejrforholdene var gode, og jordtemperaturen holdt sig højt – 10 grader i slutningen af oktober.

Foråret banker på, og rundt omkring i landet er der rigtigt mange meget veletablerede hybridrugmarker. Nogle marker er meget kraftige. Specielt de marker, der er etableret før den 7. september, der tæller med i de grønne markers regnskab. Marker etableret efter den 7. september og helt frem til sidst i oktober er generelt også meget veletablerede. Dog er der selvfølgelig variationer i de enkelte markers afgrødeudvikling i relation til såtid.


Nogle få hybridrug marker er sået for dybt – risiko for meldrøjer
Enkelte hybridrugmarker sået til normaltid (20. september) og senere har ikke dannet så mange sideskud som ønsket. Det har vi konstateret i nogle af vores tidlige markture i slutningen af januar og begyndelsen af februar. Helt generelt er hybridrugen blevet sået for dybt. Ved opgravning af planterne blev det konstateret, at sådybden var mellem fire og seks centimeter, og det er alt for dybt. KWS-anbefalinger er to til tre centimeter, og det er meget vigtigt, at dette overholdes. Planter, der er sået dybt, bruger alt energi på at komme op og har først senere dannet rodnet og energi til at øge sideskudsdannelsen. Sker dette først i foråret, giver det øget risiko for sen sideskudsdannelse.Sene sideskud er ofte kortere end hovedskuddet og blomstrer senere end hovedparten af marken. Dette medfører mindre tilstedeværelse af pollen og derved øget risiko for dannelse af meldrøjer.

Husk, at i pløjefri dyrkning og CA anbefaler vi generelt ikke hybridrug efter hybridrug, da det er for risikabelt (spildrug forurener med meldrøjer).

Forskelle ved forskellig sådybde

Her ses en enkelt udvalgt plante i forsøgsparcellerne (Fåborg ved Varde 2023) sået i seks, fire og to centimeters sådybde (fra venstre mod højre). Det er tydeligt, at planten fra dyb såning er mindre, har mindre buskning fra efteråret end planterne, der er sået i fire og to centimeters dybde.


Nye værktøjer fra KWS til optimal dyrkning af hybridrug

KWS har lanceret nye, spændende beregningsværktøjer til at beregne såvel udsædsmængde som udbytte. KWS forventer at følge op med både gødnings- og vækstreguleringsberegner.


Allerede nu finder du vores udsædsberegner i vores kundeklub »myKWS«. Udsædsberegner til hybridrug har været i brug i flere år og har allerede opnået en stor popularitet som hjælpeværktøj til at fastlægge den korrekte udsædsmængde i forhold til den enkelte marks såbedsforhold og såtid. 

Vi følger nu op med en udbytteberegner. Vores udbytteberegner har været anvendt i USA og Canada de seneste to år og skal stå sin prøve her i Danmark i høsten 2023. Det er planen, at du, når du anvender den et par uger før høst med dine egne observationer og data, får et godt bud på dit udbytte i den enkelte mark, før afgrøden er tærsket. 

Flere nye støtteværktøjer på vej
I marts forventer vi at følge op med lanceringen af vores nye støtteværktøjer: gødnings- og vækstreguleringsberegner.
Gødningsberegneren og vækstreguleringsberegneren er udarbejdet som en hjælp til dig, når du skal træffe de rigtige beslutninger vedrørende henholdsvis gødsknings- og vækstreguleringsstrategien for din egen mark til kommende sæson. Her bliver anbefalingerne for gødnings- og vækstreguleringsstrategierne udarbejdet efter dine helt lokale forhold og observationer med fokus på vækststadie, buskning og afgrødens generelle tilstand. Fokus for værktøjerne er altså at hjælpe til at sikre både det størst mulige udbytte og en god stråstiv hybridrug, der står op, når afgrøden skal høstes.
Alle vores værktøjerne er udviklet til, at du som landmand har bedre forudsætninger for at bruge egne data og observationer for derefter at kunne generere bedre og gode beslutninger i dine afgrøder. Kort sagt er beslutningerne dine, men vi ønsker at tilbyde støtteværktøjer, hvor du kan afprøve forskellige valg og se et bedste bud på konsekvenserne, inden du kører i marken.

Sådan kommer du i gang med støtteværktøjerne

For at kunne anvende vores værktøjer, skal du være tilmeldt og registreret i kundeklubben myKWS. I myKWS finder du også specialviden om andre KWS-afgrøder samt gode tilbud og løbende informationer.

Tilmelding til myKWS foregår via www.kws.com/dk/da/mykws/

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.