FRDK

Foreningen for
Reduceret jordbearbejdning i DanmarK

FRDK
SUND JORD

Nyhed: FRDKs generalforsamling og fagdag 24. februar 2022

FRDK afholder 24. februar vores årlige generalforsamling. På den efterfølgende fagdag ser vi frem til interessante indlæg omkring blandt andet driftøkonomi. inspiration fra udlandet og omkring håndtering af græsukrudt.
FRDKS Generalforsamling. Landmand Laue Skau vil på fagdagen fortælle om udfordringer med græsukrudt

Dagen foregår i år på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Program for dagen
09.00-09.30: Kaffe og indtjekning
09.30-12.00: FRDK Generalforsamling
12.00-13.00: Frokost
13.00-18.30: FRDK Fagdag
18.30-19.30: Middag

Dagsorden generalforsamlingen

  1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed
  3. Godkendelse af årsregnskabet
  4. Behandling af indkomne forslag (skal være foreningen i hænde senest ??d. 10 februar.??)
  5. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af revision
  9. Eventuelt

Indlæg på fagdagen

Tema: Driftsøkonomi ved sunde sædskifter
Mit pløjefri dyrkningssystem med fokus på stor foderproduktion
Landmand Mikael Andersen. Asbjerggaard, Slagelse

Hvad betyder en stor andel vårsæd for total økonomien i pløjefri systemer?
Planteavlskonsulent Kirsten Larsen, Velas

Diskussion af økonomi ved pløjefri dyrkning
Ordstyrer Søren Ilsøe

Muligheder med ny regel med 25% bælgsæd i lovpligtige efterafgrøder (Afprøvninger i 2021)
Projektchef Hans Henrik Pedersen, FRDK

Inspiration fra udlandet
Praktisk fokus på jordens sundhed. Herunder conservation agriculture og afgræsning med får
Landmand Jake Freestone, England
Indlæg foregår via Zoom. Powerpoint oversættes til Dansk. Der er ikke simultan tolkning

Regenerativt landbrug
Regenerativt landbrug – hvad er det, og er der brug for endnu et dyrkningskoncept?
Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen, SEGES

Ukrudt
Status på Glyfosat i Tyskland, Sverige  og Europa
Planterådgiver Marcus Willert, HIR Skåne

Veje ud af et græsproblem
landmand Laue Skau og plantechef Finn Olsen Sønderjysk Landboforening

Alle er velkomne på dagen, men kun medlemmer af FRDK har stemmeret på Generalforsamlingen
Pris for deltagelse i fagdag: 950 kr + moms .
Tilmelding til info@frdk.dk

CarbonFarm projektet er støttet af GUDP programmet fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Del denne artikel:
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på pocket

Relaterede artikler

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?