Præsentationer fra FRDKs Generalforsamling og fagdag om gødning 24. februar 2016

FRDK afholdt 24 februar 2015 Generalforsamling og fagdag. Formandens beretning og præsentationer fra dagen kan findes her.

Temadagen efter årets generalforsamling omhandlede gødskning og herunder også efterafgrøder. Som opvarmning til dette, blev de ca 100 tilhørere dog først introduceret til bæredygtighed i landbrugsproduktionen. Det er et spændende emne, der ikke er så simpelt, som det nogen gange fremstilles.

Præsentationer fra fagdag om gødskning

Indlæg vedr. bæredygtighed i landbruget. v, Markus Frank BASF

Tilpasning af gødningsstrategier til reduceret jordbearbejdning. 15 års erfaringer med minimal jordbearbejdning og Cultan gødskning (svovlsur ammonium gødning).
v. Christoph Bommes, ppm Agrarberatung, Niedersachsen, Tyskland

CULTAN gødskning, Muligheder og perspektiver. Landmand, Henrik Juul Jensen, Haslev

Efterafgrøder og jordstruktur. -De nye regler om kvælstof. v. Søren Søndergaard, Vestjysk Landboforening

På vej mod optimal gødskning. v. Bente Andersen, Plantekonsulenten

Projektemner. -Hvad er vigtigt at arbejde videre med? – Hvilke muligheder er der? v. Hans Henrik Pedersen, FRDK

Baggrund for temaet.om gødskning

I mange danske jorder er humusindholdet på et kritisk lavt indhold. Det forværres ved intensiv jordbearbejdning, og når halmen fjernes. Der kan ikke opbygges humus uden kvælstof. Kvælstoffikserende afgrøder i balance med kvælstofopsamlende afgrøder, og efterafgrøder er den bedste måde at sikre produktive jorder med stigende humusindhold.

Tabet af kvælstof og andre næringsstoffer til omgivelserne reduceres ved overgang til pløjefri dyrkning specielt på marker, der er udsat for erosion. Hvis markerne er bevoksede i efterårs- og vinterperioden, vil tab af næringsstoffer også reduceres.

Placering af gødning og timing er vigtige parametre til at sikre, at afgrøden får nytte af den tilførte gødning.  Erfaringer fra Tyskland viser, at vi kan styrke afgrødernes robusthed og mindske modtageligheden for sygdomme, hvis man undlader at tilføre kvælstof i nitratform.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.