Efterafgrøder. Udsædsmængden bestemmer ukrudtseffekt

For at en efterafgrøde skal medvirke til at holde ukrudtet nede, så skal efterafgrøden etableres godt, og man må ikke spare på udsæden. Et demoforsøg ved Agrovi i 2020 viste effekten af øget udsædsmængde.
Tre parceller blev efter høst tilsået med tre udsædsmængder ved Søren Ilsøe. I oktober talte Agrovi planter i forsøget.

I projektet Grønne Marker & Stærke Rødder præsenterede Agrovi ved en markvandring ved Søren Ilsøe sidste efterår parceller med forskellige efterafgrøder. En interessant observation var, at udsædsmængde af efterafgrøden har stor betydning på forekomsten af ukrudt og spildkorn, sådan som det ses i grafen herover. CarbonFarm 2020 blandingen havde i forhold til andre efterafgrødeblandinger en god effekt mod ukrudt.

Men for at opnå en markant reduktion i ukrudstmængden skulle udsædsmængden helt op til 50 kg. Frøprisen til en så høj udsædsmængde var svimlende 950 kr pr. ha. Den anbefalede udsædsmængde af CarbonFarm 2020 var ligesom for årets lettere reviderede CarbonFarm blanding 35 kg/ha svarende til knapt 700 kr/ha.

Hvis man ønsker, at efterafgrøder skal medvirke til at holde ukrudt i skak, så skal man altså passe på med at spare på udsædsmængden.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.