Af:

Danske forsøg med YaraVita biostimulanter

Forsøg viser, at biostimulanter fra Yara giver både merudbytter og mindre manganmangel.
Behandling med 3 x 2 liter YaraVita OPTITRAC pr. hektar gav 8,5 hektokilo i merudbytte pr. hektar i enkeltforsøg i 2022. Resultatet er statistisk sikkert.

Der er massivt fokus på biostimulanter i tiden, og ofte fremhæves de som en naturlig del af regenerativt landbrug og som en del af løsningen på klimaudfordringen.

Der er i 2022 udført et omfattende forsøgsarbejde på dansk grund med biostimulanten YaraVita OPTITRAC, som er den første kommercielt tilgængelige biostimulant fra Yara.

Produktet blev præsenteret i dette blad med tilhørende udenlandske forsøg sidste år. Nu er vi klar til at følge op med danske forsøgsresultater.


Merudbytter og mindre manganmangel i vinterbyg
YaraVita OPTITRAC indgik bl.a. i et landsforsøg vinterbyg, hvor en behandling med 3 x 2 liter pr. hektar medførte merudbytte på op til 8,5 hektokilo pr. hektar i enkeltforsøg og 3,4 hektokilo pr. hektar i gennemsnit af forsøg.

I forsøgene blev der også vurderet mangangel med PEU-testeren. I forsøget med det højeste merudbytte måltes der udbredt manganmangel i det ubehandlede led, mens behandlingen med YaraVita OPTITRAC forebyggede manganmangel effektivt.

Selvom YaraVita OPTITRAC slet ikke indeholder mangan, styrker produktet afgrødens vitalitet så meget, at den bliver i stand til at imødegå manganmangel effektivt.

Det er netop den store styrke ved YaraVita OPTITRAC. Planterne bliver langt bedre i stand til at imødegå stressfaktorer som næringsmangel, frost, tørke og høj metabolisk aktivitet.


Fine resultater i landsforsøg i kartofler 
YaraVita OPTITRAC blev også afprøvet i en landsforsøgsserie i stivelseskartofler 2022. I serien indgik ud over YaraVita OPTITRAC en række forskellige bladgødningsmidler.

 Herunder også Yaras mikronæringsblanding til kartofler YaraVita KOMBIPHOS, der blev afprøvet i to strategier.

Både YaraVita OPTITRAC og YaraVita KOMBIPHOS gav store merudbytter i disse forsøg. Landsforsøgene i 2022 viser, at der blev opnået svarende til 2.000-2.500 kroner netto. Der er således solid dokumentation for produkternes virkning. Ikke blot i demoer, men også i de officielle landsforsøg.


Anbefaling
Vi anbefaler YaraVita OPTITRAC anvendt forebyggende. Det vil sige før afgrøden kommer i en periode med risiko for stress. I det sene forår er stress typisk udløst af enten tørke eller høj metabolisk aktivitet.

Risikoen for tørke kan man vurdere ud fra DMIs tørkeindex og sin jordtype. Høj metabolisk aktivitet indtræder fra begyndende strækning frem til blomstring i korn og fra begyndende knoldsætning til fuld knoldsætning i kartofler.

Der anvendes 1 til 2 liter pr. hektar ved begyndende strækning/knoldsætning, og behandlingen gentages efter 10 til 14 dage.


Fremtiden
I 2023 fortsætter forsøgsarbejdet med disse produkter samt flere andre biostimulanter og mikronæringsblandinger fra Yara.

YaraVita produkterne er i kommerciel handel gennem DLA, så vi forventer at kunne komme med endnu flere resultater og erfaringer efter denne sæson.

Kort om YaraVita OPTITRAC

  • Et middel til udsprøjtning der bruges to til tre gange i vækstsæsonen
  • Består blandt andet af kulhydrater, aminosyrer, vitaminer og antioxidanter fra ekstrakt af tangplanten ascophyllum nodosum, samt næringsstofferne bor, zink, kalium og kvælstof
  • Er afprøvet i over 300 forsøg, fordelt på mere end 25 afgrøder i hele verden
  • Forsøgene har både vist merudbytter og dokumenteret en bedre tolerance overfor abiotisk stress som varme, tørke, kulde eller herbicidsprøjtning. Disse effekter er nu også dokumenteret i danske landsforsøg
Behandling med 3 x 2 liter YaraVita OPTITRAC pr. hektar gav 8,5 hektokilo i merudbytte pr. hektar i enkeltforsøg i 2022. Resultatet er statistisk sikkert.

Behandling med 3 x 2 liter YaraVita OPTITRAC pr. hektar gav 8,5 hektokilo i merudbytte pr. hektar i enkeltforsøg i 2022. Resultatet er statistisk sikkert.


Måling af manganmangel efter behandling med YaraVita OPTITRAC. Den ubehandlede parcel fik alvorlig manganmangel, hvilket blev forbygget ved behandlingen med YaraVita OPTITRAC.

Resultater fra landsforsøg i 2022. Når omkostninger til midlerne er trukket fra, ydede de to YaraVita KOMBIPHOS strategier henholdsvis 2.100 kroner pr. hektar og 2.200 kroner pr. hektar netto, mens YaraVita OPTITRAC ydede 2.500 kroner pr. hektar netto. Stivelse afregnet til 3,75 kroner pr. kilo.

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.