BlueN øger udbyttet i vinterraps

BlueN har i forsøg og afprøvninger i 2022 og 2023 øget udbyttet i vinterraps med ca. 200 kg frø/ha.

BlueN er en biostimulant, der indeholder en bakterie, der efter udsprøjtning trænger ind i plantens blade. Her etablerer BlueN sig og følger med ud i nye blade og gør kvælstof fra luften tilgængeligt for planten.

Derfor skal du bruge BlueN i vinterraps

 • Veldokumenteret virkning under danske og europæiske forhold.
 • Resultater fra Danmark og Europa viser betydeligt merudbytte.
 • Er med til at øge vinterrapsens økonomiske afkast


Resultater
BlueN anvendt efterår har i 2022 i forsøg fra Flakkebjerg, bidraget til et merudbytte på 163 kg/ha std. kvalitet. Europæiske resultater fra 2022 viser et merudbytte i 74 % af afprøvningerne, med et gennemsnitligt merudbytte på 200 kg/ha.

I 2023 er BlueN testet på fem lokaliteter i Danmark og i alle tilfælde var der positiv respons med et gennemsnitligt merudbytte på 196 kg std. kvalitet/ha. Ved en rapspris på 325 kr./hkg svarer dette til 637 kr./ha. Højeste merudbytte var 435 kg std. kvalitet/ha. Merudbytterne fra danske afprøvninger stemmer overens med europæiske resultater.

Brug BlueN i vinterraps i efteråret
Om efteråret er der optimale betingelser for at BlueN kan trænge ind planterne og etablere sig i løbet af efteråret, så den er klar til at bidrage til plantens kvælstofforsyning fra det tidlige forår.

BlueN vil overvintre, når mindst 20 % af bladmassen er intakt efter vinteren, hvilket er normalt under danske forhold. Når ny bladmasse dannes i foråret, følger BlueN med ud i den nye tilvækst.


Sådan anvender du BlueN
333 g/ha BlueN udsprøjtes når rapsen har 4-6 blade – typisk i den sidste halvdel af september.

Det anbefales at holde 24 timers interval til øvrige behandlinger, hvis ikke produkterne er blandbare med BlueN. Tjek mulige blandingspartnere på Cortevas hjemmeside

I samme periode anvendes typisk Belkar imod ukrudt. Når der anvendes en splitbehandling med Belkar, er det opimalt at bruge BlueN dagene efter første splitbehandling. Hvis der anvendes en enkelt Belkarbehandling, når rapsen har 6 blade, bruges BlueN når rapsen har 4 blade.

BlueN netop udsprøjtet på en rapsplante. Efter udsprøjtning vil bakterien trænge ind i planten gennem spalteåbninger og etablere sig i planten. Når mindst 20 % af bladmassen er intakt efter vinteren, vil BlueN ”overvintre” og bidrage til kvælstofforsyningen allerede fra det tidlige forår.

Fakta om BlueN

 • BlueN består af naturligt forekommende methylobakterier
 • BlueN omdanner atmosfærisk kvælstof til brugbar kvælstof for planten
 • 333 g/ha BlueN anbefales når rapsen har 4-6 blade
 • BlueN udbringes med marksprøjte og er regnfast efter én time
 • BlueN overvinter, opformer sig igen i foråret og bidrager til optimalt udbytte
 • I vinterraps anbefales det ikke at ændre på den plantlagte kvælstoftildeling
 • pH i sprøjtevandet skal være mellem 5-8
 • BlueN må også anvendes på økologiske landbrug

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.