Bladgødskning med kvælstof – gød planterne og ikke jorden

Mikronæringsstoffer + bladgødskning + pesticider – en effektiv, økonomisk og miljømæssig -interessant løsning

Det er oplagt at blande mikronæringsstoffer med Bio NS 15-2 eller Bio NS 15-2Carbon og udbringe dem samtidigt. Det giver, udover sparede omkostninger til udbringning, en betydelig synergieffekt, som sikrer en uovertruffen høj optagelse af både makro- og mikronæringsstofferne.

Vi opfordrer derfor til, at der tilsættes 5 l. BioCrop OptiP eller BioCrop OptiXL samtidigt med, at der udbringes f.eks. 7,5 til 15 kg N/ha. Når der tilføres så store mængder BioCrop OptiP eller BioCrop OptiXL – gerne gentagne gange, er planten i langt højere grad i stand til at modstå svampe og insektangreb. Tilsæt gerne pesticider til blandingen og husk at optimere pH i sprøjtevæsken med Bio pH Control, så bliver det simpelthen ikke bedre.

Forskning  

I præsentationen på Plantekongressen 2023 fra Jan K. Schjørring, professor ved Aarhus Universitet, er der set på hvilke fordele der kan opnås ved at bladgødske, frem for at lægge gødningen på jorden.

Som det ses i forsøgene på side 15 er er kvælstofeffektiviteten kg kerne/kg N betydeligt højere ved en bladgødskning, end når gødningen udbringes på jorden.

Gød planterne ikke jorden

Bladgødskningskonceptet giver særdeles gode muligheder for at målrette og dermed optimere tilførslen af N samt øvrige næringsstoffer.

Det giver de bedste forudsætninger for at optimere økonomien i planteavlen, og har samtidigt betydelige positive, miljømæssige fordele.

Samlet konklusion – Jan K. Schjørring

Gøres det rigtigt, kan der opnås bedre kvælstofudnyttelse ved reduceret tilførsel. Særdeles aktuelt ved høje gødningspriser og CO2 afgift.

Potentialet ved bladgødskning

Der bør kun bladgødskes med en forholdsvis lille mænge kvælstof pr. gang, 10-20 kg N/ha, således at risikoen for tab minimeres. Samtidig vil det nedsætte risikoen for bladsvidning

Større mængder kvælstof bør tilføres med nogle dages mellemrum

Opløsningen bør tilsættes et spredeklæbemiddel med henblik på at reducere overfladespændingen og sikre optimal bladkontakt og optagelse af næringsstoffer i bladene

Endvidere kan samformulering med andre næringsstoffer, tilsætning af en kulstofkilde og sænkning af den udsprøjtede opløsnings pH øge effektiviteten og forebygge ammoniaktab.

Bio NS 15-2 og Bio NS 15-2Carbon samt Bio NPS 15-2-2 og Bio NPS 15-2-2Carbon er de eneste bladgødninger på markedet, der lever fuldstændigt op til ovenstående anbefalede sammensætning.

Ferrari et al. 2021Kvælstof forsøgsled kg N/haTotal N tilførsel kg N/haKerneudbytte t/haKvælstof- effektivitet kg kerne/kg N
ÅrJordBlade
2019320325.57 ± 0.01
148121606.39 ± 0.0439.9 ± 0.3
3264966.53 ± 0.1068.0 ± 1.0
32721046.19 ± 0.1059.6 ± 0.9
32881206.52 ± 0.0754.4 ± 0.6
2020320325.91 ± 0.76
148121606.12 ± 0.4438.3 ± 4.7
3264966.82 ± 0.2971.1 ± 5.2
32721046.21 ± 0.6459.8 ± 10.7
32881206.26 ± 0.2952.2 ± 4.2

Konklusion – Bladgødskning med kvælstof i hvede – Norditalien

  • Et lille signifikant (p >0.05) merudbytte ved bladgødskning selv efter tilførsel af 25-40% mindre kvælstof
  • Kerneproteinindhold og -kvalitet var ikke påvirket
  • Kvælstofudnyttelseseffektiviteten var >30% bedre efter bladgødskning

N-jord: 3 tilførsler i ammoniumnitrat. Bladgødskning: 4 tilførsler á 12-32 kg N/ha i urea.

Howels, N & Little, T 2022Konventionel gødskningBladgødskningBlad- gødskning N-udnyttelse kontra konv. gødskning %
 Total N tilført kg/haMerudbytte kg/haN-udnyttelse tørstof kg/kg NTotal N tilført kg/haMerudbytte kg/haN-udnyttelse tørstof kg/kg N
Led 1275570020,7110320029,1140
Led 2245290011,892280030,4257
Led 327523008,4110290026,4315
Led 4 fast gød.270430015,992410044,6280
Led 5 gylle425900021,2224920041,1194

Konklusion – Bladgødskning med kvælstof til græsmarker – Wales

  • Bladgødskning gav ligeså høje udbytter (15-20 t tørstof/ha) som i konventionelle systemer, selv ved tilførsel af 40 – 50% mindre N
  • Bladgødskede systemer gav højere udbytter under forhold med suboptimale klimatiske forhold, fx. ved kølige og/eller tørre vækstbetingelser
  • Udnyttelseseffektiviteten af kvælstof, defineret som tilvækst i tørstofudbytte pr. ekstra kg N tilført var 2-3 gange højere i bladgødskede systemer
  • Omkostningerne pr. liter extra produceret mælk var gennemsnitligt 39% lavere i de bladgødskede systemer

Rapport fra European Innovation Partnership (EIP) Wales.

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.