Bitter blå lupin kan opgradere bestøverbrak og efterafgrøde-blandinger

Ved at tilføre bitter blå lupin til sine frøblandinger, kan man få bedre jordløsning, ekstra kvælstofopsamling og en lang blomstringsperiode til gavn for bestøverne. Det er også en effektiv afgrøde til samdyrkning.
Bitter blå lupin har gode egenskaber for jorden og bestøverne - og smuk er den også.

Bitter blå lupin, eller smalbladet lupin, har en bred anvendelse og kan dyrkes til fremavl. Til modenhed ligger Danmark dog på den nordlige grænse for lupindyrkning.

Men som opgradering af blandinger til brak eller efterafgrøder er den særdeles velegnet.

FRDK har lige nu et godt tilbud på blå lupin. Find det her


Ekstra jordløsning og kvælstoffiksering i efterafgrøden
Lupin udvikler en dyb og kraftig pælerod, som gør den god til at løsne kompakt jord, hvis den etableres tidligt. Den overvintrer ikke.

Som efterafgrøde etableres den bedst ved udsåning i to til fire centimeters dybde, hurtigst muligt efter høst. Da lupiner er kvælstoffikserende, kan de stille kvælstof til rådighed til naboplanter og efterfølgende afgrøder. Kvælstofindholdet er højst lige inden blomstring. De når sjældent at blomstre ved etablering efter høst og bliver således en kvælstofrig grøngødning. Er ideel sammen med andre arter med anden vækst, og er god som støtteplante.

Man kan ikke gå ud fra, at de kvælstoffikserende bakterier, som indgår i symbiose med lupinerne, findes i jorden. Især ikke, hvis reaktionstallet er højt, eller der ikke har været dyrket lupiner i marken før. Så kan frøene podes med Legumino, som også forhandles i FRDK shoppen


Mere blomstring til bestøverne
Den blå lupin er en smuk blomstrende art, som fint kan supplere blomster- og bestøverbrakblandinger. Den blomstrer i juni og juli, hvor den tiltrækker bestøvere.

Man kan supplere sin frøblanding med et par kilo frø af blå lupin.


Godt emne til samdyrkning
Hvis man er på udkig efter en afgrøde til samdyrkning, kan lupin være en god mulighed. Hvis man vælger en lupintype, der ikke er bitter, kan den bruges til foder. Fokus på hjemmeavlet protein har øget interessen for dyrkningen.

Den blå lupin modner tidligere og mere ensartet end gul lupin, men til gengæld er udbytteniveauet ofte lavere.

Blå lupin kan med fordel dyrkes sammen med kornafgrøder som vårbyg, -hvede eller havre, hvor den tilfører kvælstof, er effektiv til at konkurrere mod ukrudt og kan øge markens udbytte i forhold til dyrkning i renbestand. Erfaringsvis tilpasser de to arter hinandens afmodningstidspunkt, så de er høstklar samtidig.

Vil man dyrke den i renbestand, er der gode erfaringer med rækkedyrkning på op til 50 centimeter og renholdelse med radrenser. Der tilstræbes et plantetal på cirka 80 planter pr. hvadratmeter. Høsttidspunktet er typisk medio august.

Om blå lupin

  • Latinsk navn: Lupinus angustifolius.
  • Beskrivelse: Smalbladet, forgrenet type, hørende til ærteblomstfamilien, Fabaceae.
  • AMS: Lupiner fremmer AMS (arbuskulære mykorrhizasvampe)
  • TKV: Typisk 160-190 g
  • Væksten er opret, som plantedække er den halvtæt og kan opnå en højde på 60-100 cm.
  • Blå lupin trives på tør/veldrænet jord med lavt Rt og kræver en udviklingsperiode på ca. 120 dage inden høst

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.