Biostimulant omsætter halmen hurtigere

Biostimulanten Ruinex fra virksomheden Bioenergy LT består af svampe og mikroorganismer, der speeder omsætningen af halmen i marken op.
Riunex
Til højre er der brugt Ruinex. Til venstre er der ikke.

Indenfor den reducerede jordbearbejdning vil man gerne snitte halmen efter mejetærskeren og lade det blive tilbage i marken.

Halm har en enorm næringsværdi. Det indeholder både kvælstof og fosfor samt mikronæringsstoffer som for eksempel mangan, jern og bohr. Det tilfører jorden kulstof og er med til at øge jordens sundhed. Og det er føde til regnormene.

– Halm er naturlig gødning, og det har en masse fordelagtige egenskaber, siger Sarunas Marcinkevicius.

Han er dansk agent for den litauiske virksomhed Bioenergy LT, der producerer biostimulanter.


Jordkvaliteten er forringet
I de senere år har overdreven brug af kunstgødning i landbruget ført til forringelse af jordkvaliteten, reduceret kvælstofforbrugseffektivitet og spild af ressourcer samt givetmange miljøproblemer såsom jordforsuring, drivhusgasemissioner og eutrofiering af vand.

Brugen af ​​organisk gødning (herunder planterester) til at forbedre jordens organiske kulstoftilgængelighed er en måde at forbedre effektiviteten af ​​kvælstofforbruget ved at justere jordens C/N-forhold og fremme den effektive omdannelse af kvælstofgødning til jordens organiske nitrogenpulje.

Halm er rig på kulstof (C), nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K) og andre elementer, og tilbageføring af halm til jorden kan forbedre jordens frugtbarhed og øge afgrødens produktivitet. Nøjagtige testdata har vist, at tilbageføring af halm til jorden kan forbedre jordens frugtbarhed og planteernæring og øge effektiviteten af ​​brugen af ​​kvælstofgødning.

Derfor er halmindarbejdelse for nylig blevet et vigtigt agroteknisk værktøj, der forbedrer jordens egenskaber, planteproduktivitet og afgrødekvalitet og effektiviteten af ​​kvælstofgødningsbrug. Desværre bliver omkring 60 procent af halmafgrøden ikke brugt, og en stor mængde halm bruges forkert på grund af manglende viden.


Bakket op af videnskabelig forskning
For mere end ti år siden startede Bioenergy LT forsøg relateret til rationel bortskaffelse af landbrugsaffald og bæredygtig udvikling af afgrødeproduktionsvirksomhed.

Ved hjælp af specifikke biostimulanter udføres en slags udendørs kompostering af planterester. Det er en økonomisk og miljøvenlig proces, hvor fast organisk affald omdannes til stabile humuslignende stoffer.

Nogle avlere hævder, at halm vil mineralisere af sig selv, men den naturlige proces er ofte begrænset af lange gæringsperioder, dårlig omdannelseseffektivitet for organisk materiale, massivt nitrogentab eller vækst af patogenbefolkningen.

For at øge effektiviteten af ​​biokonvertering af organiske stoffer og fremskynde befugtnings- og mineraliseringsprocesser er det derfor nødvendigt at optimere metoderne til nedbrydning af planterester.

Mikroorganismer til stede i Ruinex, et produkt udviklet af Bioenergy LT-forskere, fungerer som interne motorer for biotransformation, og mikroorganismernes funktioner ændres under hele nedbrydningsprocessen af ​​planterester.

Bakterier er ansvarlige for det meste af den indledende nedbrydning og varmeafgivelse, mens svampe er bedre til at nedbryde plantepolymerer som cellulose, hemicellulose og lignin.

Derudover har bakterier og svampe en synergistisk effekt på udskillelsen af ​​lignocellulosehydrolaser og nedbrydningen af ​​organisk stof.

 I de senere år har sprøjtning af planterester med mikroorganismer tiltrukket sig producenternes opmærksomhed på grund af dets potentiale til at forbedre nedbrydnings- og nedbrydningsprocesserne af planterester.

Men næsten alle avlere begrænser sig til engangssprøjtning af planterester med et mikrobiologisk produkt, og engangssprøjtningens funktioner er ofte begrænset af den store mængde planterester og den gradvist faldende lufttemperatur.

Temperatur er en anden kritisk parameter, der kan bestemme effektiviteten af ​​planteresters nedbrydning. Højere temperaturer kan øge omdannelseseffektiviteten af ​​organisk stof og fremskynde befugtningsprocessen.

Paradoksalt nok har vi erfaringer i de sydlige lande, hvor aktiviteten hos de fleste nedbrydere falder hurtigt, når temperaturen overstiger deres tolerancegrænser, i sådanne tilfælde forsinkes sprøjtningen af ​​mikrobiologiske produkter for ikke at forværre nedbrydningen af ​​planterester.

For nylig taler stort set alle avlere om jordens organiske kulstofreserver. Dette er ikke kun en bekymring for vores lands landmænd, dette problem er relevant over hele verden, på grund af “rovdyr” dyrkningsteknologier er næsten halvdelen af ​​de organiske kulstofreserver gået tabt i to årtier.

Bioenergy LT specialister har udviklet adskillige afgrødehåndteringsteknologier baseret på god praksis. Afhængigt af bedriftens forhold anbefales teknologier til at øge afgrødens produktivitet, reduceret, minimal eller bevarende jordbearbejdning, sædskifte, gradvis reduktion af mineralsk gødning ved hjælp af biostimulatorer, rationel håndtering af planterester osv. anbefales.

Desuden er evnen til at øge organiske kulstoflagre gennem inkorporering og korrekt håndtering af planterester en af ​​de enkleste muligheder, der kan transformere planter.


Uomsat halm giver udfordringer
Men halm kan også give mange udfordringer. Især hvis det ikke bliver omsat. Det kan slæbe efter såmaskinen, og bliver det ikke snittet og fordelt ordentligt, kan det hæmme væksten i marken.

Hvis der sås med skiveskærsmaskine, risikerer man at få trykket halmen ned i sårillen, det såkaldte hairpinning.

Bioenergy har en løsning på problemet. Biostimulanten Ruinex bestående af svampe og mikroorganismer, der sprøjtes ud med en til tre liter pr. hektar.

– Når det sprøjtes ud på halmen, begynder svampe og mikroorganismer at æde halmen, og man vil kunne se resultater allerede efter tre til fire uger, siger Sarunas Marcinkevicius.

Produktet kan bruges til alle planterester lige fra halm fra korn, raps, majs og etc.


Mindre risiko for fusarium og andre svampsygdomme
Det virker også på efterafgrøder.

Når efterafgrøderne dør, er der risiko for opformering af svampe. Blandt andet fusarium.

– De svampe, Trichoderma harzianum, der er i produktet, vil opformeres og dominere miljøet i marken, og det vil bekæmpe fusarium-svampene, Denne proces frigiver også antibiotika, der øger planteresistens over for patogener, siger Sarunas Marcinkevicius.


Let at bruge
Ruinex kan sprøjtes på halmrester efter høst sammen med herbicider. Sporerne i Ruinex er beskyttet. De vil begynde at virke, når de kommer i jorden. 

Efter sprøjtning anbefales det at indsætte halmrester lavt (op til 5 cm). Ingen yderligere kørsel er påkrævet.

Den største effekt opnås ved at bruge Ruinex 1-2 l ha + BactoC 1 l/ha.

– Du vil hurtigt og effektivt nedbryde halmrester, øge mængden af ​​organisk kulstof, få beskyttelse mod patogener, forbedre jordstrukturen, bevare god fugt og optage næringsstoffer.

Læs mere om Ruinex HER

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.