Anvend Kerb tidligt i november for bedst effekt

Der er igen i år knaphed på Kerb, og derfor skal midlet bruges målrettet, hvor det er mest effektivt.
Vinterraps inficeret med væselhale_foto SEGES
Vinterraps inficeret med væselhale. Foto: SEGES

Gå en tur i dine rapsmarker, og skaf dig et overblik over, hvor det er vigtigst at sætte ind med Kerb, som igen må anvendes fra den 1. november. Kerb har høj effekt mod græsukrudt og er en god resistensbryder. Tidsintervallet for bekæmpelse med Kerb er november og december, men bør anvendes så tidligt som muligt, inden ukrudtet har udviklet et stort rodsystem.

Gode råd

  1. Hold øje med jordtemperaturen: Kerb bør anvendes så snart jordtemperaturen er 10 grader i november. Den lave temperatur er vigtig, da aktivstoffet ellers nedbrydes for hurtigt, og inden det når at blive optaget i rødderne.
  2. Anvend Kerb så tidligt som muligt: Optagelsen af midlet sker gennem rødderne, og derfor skal Kerb anvendes så tidligt som muligt i november, inden ukrudt har udviklet et stort rodsystem.
  3. Kør med mindst 200 ltr. vand pr. ha: Det er vigtigt med en god dækning af marken, og det vil ikke være et problem med større halmmængder på arealet, da midlet optages af rødderne i de øverste 5 cm og dybere hvis der kommer regn efter behandlingen.
  4. Bekæmpelse af væselhale: Væselhale ses i en del marker, hvor der praktiseres pløjefri dyrkning. I marker med mange væselhale kan man ikke forvente fuld bekæmpelse. Den bedste effekt fås ved høj dosis og tidlig bekæmpelse.
  5. Bekæmpelse af rajgræs: Landsforsøg i 2022 viser, at i marker med meget ital. rajgræs opnås fuld effekt ved kombination mellem Focus Ultra i september og anvendelse af Kerb i november.
  6. Prioriter marker med efterfølgende frøgræs og højværdi afgrøder: Ved knappe forsyninger af Kerb bør midlet bruges på de marker, hvor græsukrudt giver størst tab. Det gælder blandt andet forud for udlæg af frøgræs og højværdiafgrøder.
  7. Prioriter hvor der er mest græsukrudt: Hvis du ikke har hele den ønskede mængde Kerb til rådighed, er det vigtigt at bruge dosis hvor problemerne er størst. For eksempel i en tynd og ukrudtsbefængt forager og ikke i en ensartet og tæt raps, som yder god konkurrence evne over for ukrudt.

Del denne artikel

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.