Aktuelt i marken: Så lidt såbedstilberedning til pløjefri majs efter græs som muligt, men så meget som nødvendigt

Aktiviteten i grovfodermarkerne har været lav den sidste uge. For de fleste vil første gødningstildeling til græsmarken være kørt ud og efter de pæne mængder regn, er den nu også tilgængelig i jordvæsken.
2204_Dalbo Cultimax gasefodsharve_jbk
Dalbos Cultimax 800 med brede gåsefødder gav god gennemskærring men efterlod relativt store græstørv. Gåsefødderne øger risikoen for harvesål.

Fordelene ved pløjefri majs er bl.a. mindre sandfygning, bedre bæreevne og afdræning. Forhåbentlig er alle efterafgrøder og græsmarker forud for majs allerede nedvisnet. At vente med at nedvisne til efter majsen er sået, ER en nødløsning. Der er stor risiko for dårlig opharvning og ujævne marker samt et tørt såbed og ringe pakning af jorden, hvis nedvisning er sket for sent. Er der store græsknolde ved såning får man dårlig og uens fremspiring.

Supler nedvisning med harvning

Er græspelsen ikke nedvisnet tilstrækkeligt så start med at harve øverligt i 3-5 cm for at findele græspelsen og kør gerne på sned, da det giver en bedre ned deling af græsset. Harv altid afslutningsvis i minimum 10 cm dybde da startgødningen skal placeres her. Man skal være omhyggelig ved såbedstilberedning til pløjefri majs efter græs. Tænk – så lidt som muligt, MEN så meget som nødvendigt! Ser man majs som er uens i højden, kan det meget vel skyldes et løst, uens og udtørret såbed.

Ingen markant forskel på harver

Fotos er fra harvedemonstration i en 4 år gammel, ikke nedvisnet, kløvergræsmark på let jord ved Rødding. Konklusionen var, at alle syv harvetyper inklusiv en fræser ikke viste markante forskelle imellem sig. I de fleste tilfælde krævedes to overkørsler for et tilfredsstillende resultat. De meget øverligt arbejdende harvetyper bør efterfølges af en dybdeharve.

God effekt af ukrudtsbehandling i vintersæd

I vintersæd ser vi god effekt af ukrudtsbehandlingen foretaget i slutningen af marts. Efter en periode med underoptimale betingelser for ukrudtssprøjtning, bør vi fra udgangen af uge 14 igen have gode betingelser. I enkelte vintersædsmarker har vi set tegn på nærringsstofmangel grundet de tørre forhold og for meget og for dårligt opblandet halm. Dette giver dårlig jordkontakt i den løse jord, samtidig med at den mikrobielle omsætning af halmen binder nærringstofferne.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.