Aktuelt i marken: Hold igen med kvælstof til hveden

Artiklen omhandler de enkelte afgrøders behov for kvælstof i den kommende tid. Overvej om de sidste 100 kg gødning skal spares ved de dyre gødningspriser.
2204_Direkte sået KWS Colosseum vinterhvede efter raps_thomasjacobsen
Direkte sået KWS Colosseum vinterhvede efter raps
  • Vinterbyg gødes færdig indenfor 14 dage, hvis ikke det er sket. Gem evt. 30 kg N til præcisionslandbrug
  • Vinterraps bør være færdiggødet minus 40 kg N – Sidste gødningstildeling udføres så sent som muligt. DET ER MEGET SNART. Anvendes fast gødning til sidste tildeling, så vær opmærksom på hvad din gødningsspreder kan – og især hvad den ikke kan.
  • Vinterrug skal have ca. 100 kg N til rådighed inden ultimo april. Træk evt. tildelingen til efter påske. I brødrug har du ikke travlt. Resten af normen tildeles primo maj.
  • Vinterhvede mangler intet, derfor kan 2. tildeling trækkes 14 dage. Gem stadig 30-40 kg N til stadie 32
  • Vårbyg gødes færdig omkring såning, minus ca 30 kg N til senere (præcisionslandbrug)

Ikke for store og tidlige mængder kvælstof

Vinterhveden har endnu ikke optaget mere end 20-35 kg N. Har man fx givet 70 kg N som 1. tildeling og vil give yderlig 100 kg N nu, vil man få en ketchup-effekt og dermed et potentielt over-optag af kvælstof. Dette øger risikoen for lejesæd.  

Samme problemstilling findes i vinterrug, specielt hvis rugen skal afsættes til brød.

Meget høje kvælstofstof-mængder øger risikoen for udvaskning af kvælstof. Risikoen for udvaskning er naturligvis størst på de lettere jorder i forhold til en JB7.

Endelig vil opløst kvælstof, uanset om det stammer fra handels-eller husdyrgødning, give markant risiko for lattergas-udledning. Dette sker på lave eller dårligt drænede jorde. Kombination af høje  kvælstoftildelinger og iltfrie forhold er NO-GO,  hvis landbruget skal mindske klimabelastningen.

Tilføj kvælstof i takt med optagelsen

Uanset jordtype er det optimalt at ”fodre” hveden med kvælstof i nogenlunde samme takt som den optager det. Hveden må ikke sultes, men det modsatte er heller ikke optimalt.

Dette gælder uanset forhold og uafhængig af dyrkningsmetoden. Jo bedre dræning og jo bedre jordstruktur- jo mere frit kan du tillade dig at gøde.

Overvej at nedsætte kvælstof mængden

Som ren planteavler bør man overveje om de sidste 100 kg gødning skal gives. N-kurven er, uanset kornpris, relativ flad når vi fx kommer over 170 kg N i hvede. Hvis de sidste 100 kg gødning kun bidrager med et protein tillæg, kan meromkostningen til gødning overstige indtjeningen. NS27-4 koster i dag ca. 750 kr./hkg. Så selv om gødningen er købt billig, bliver gen-købet til en helt anden pris. Husdyr-producenterne bør give fuld norm. Dette anbefales, da alle proteinkilder er steget voldsomt i pris. På husdyrbrug forventer vi at kvalitetsforbedringen overstiger udgiften til gødning.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.