Åbent brev til ministre og udvalg

FRDK har i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark (DOF), Danmarks Jægerforbund (DJ) sendt et åbent brev til fødevareminister Rasmus Prehn, miljøminister Lea Wermelin, erhvervsminister Simon Kollerup, klimaminister Dan Jørgensen og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg vedrørende: "Fremtidens dyrkningssystemer skal løse både klima- og biodiversitetskrisen."

Foto: Niels Damsgaard Hansen. Blandt andet samdyrkning af afgrøder fremmer biodiversiteten

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife-Danmark (DOF), Danmarks Jægerforbund (DJ) og Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK) beder regeringen samt Miljø- og Fødevareudvalget være opmærksom på vigtigheden af at bruge løsninger i landbrugets grønne omstilling, som både varetager klimahensyn og fokuserer på biodiversitet i bred forstand.

Vi har to omfattende kriser, både en klimakrise og en biodiversitetskrise. Begge hænger i høj grad sammen med måden, jorden dyrkes på. Der kan lagres store mængder CO2 som livgivende humus i jorden, og den meget negative udvikling i bestandene af agerlandets fugle-, insekter- og vildtarter kan vendes. Fra vores tre foreningers side kan vi ikke understrege tydeligt nok, hvor vigtigt det derfor er at samtænke løsningerne på de to kriser.

Grundlæggende påvirker fire forhold biodiversiteten positivt i landbrugslandet: varieret afgrødevalg, jorddække med planter året rundt, minimal jordbearbejdning og mangfoldighed i landskabet. Tiltag inden for hvert af de fire områder vikarierer ikke fuldt ud for hinanden. Det er derfor afgørende for biodiversiteten i landbrugslandet at understøtte alle fire principper samtidigt.

Landbrugets klimabelastning skal nedbringes markant med alle kendte og tænkelige midler. Conservation Agriculture (CA) kan årligt binde mindst 2,0 tons CO2 pr. hektar ifølge Vidensyntese om Conservation Agriculture fra DCA ved Aarhus Universitet (Munkholm et al. 2020). CA har således et meget stort potentiale til at nedbringe landbrugets klimabelastning ved omlægning af en større andel af omdrifts-arealet på ca. 2,3 mio. hektar.

Omlægning til CA kan implementeres meget hurtigt i forhold til mange af de øvrige skitserede løsninger samtidig med, at fødevareproduktionen opretholdes efter omlægningen. En omlægning til CA vil derfor være omkostningseffektiv for samfundet uden at trække det økonomiske tæppe væk under den enkelte landmand. Omlægningen bidrager desuden med solide resultater for både klima og biodiversitet samtidig med, at der skabes langt større klimarobusthed i forhold til vejrekstremer som kraftig nedbør og vind. Den understøtter endvidere såvel målsætningerne i reformen af EU’s fælles landbrugspolitik som EU’s strategi for biodiversitet.

Udover den oplagte klimafordel påpeger Vidensyntesen ligeledes, at biodiversiteten i landbrugslandet fremmes meget markant både i og over jorden med CA.

Foreningerne opfordrer derfor regering og folketing til nøje at overveje følgende i forhandlingerne om den grønne omstilling:

  • Hvordan dyrkningsformen CA, der øger biodiversiteten i både landbrugslandet og de tilknyttede arealer, inddrages?
  • Hvordan omlægningsstøtte til CA-dyrkning implementeres?
  • Hvordan tilstrækkelige midler til forskning og dataindsamling om CA afsættes?
  • Hvordan videndeling og uddannelse af landmænd og rådgivere i CA fremmes?

Venlig Hilsen

Egon Østergaard, DOF, Claus Lind Christensen, DJ og Henrik Terp, FRDK

Brevet kan også læses på Folketingets hjemmeside under: Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget ved Miljø- og Fødevareudvalget og og ved Erhversudvalget.

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.