Videoer fra Markdag d. 17. juni: Jord og planters sundhed. Kan vi måle det? Fokus på samdyrkning, såning og andet.

Et par progressive FRDK medlemmer viste på en fuldt booket markdag, hvad de har opnået, og hvad de afprøver med direkte såning, samdyrkning og andet. I CarbonFarm marken stillede vi skarpt på metoder til at vurdere jord og planter. Kan vi se om jord og planter er sunde?

Vi mødtes ved CarbonFarm forsøget ved Jacob Justesen. Derefter kørte vi forbi Jacobs Remix/samdyrkingsmark, inden vi endte ved Morten Mikkelsen i Lindved.

Videoer fra CarbonFarm marken i Yding

Landmand Jacob Justesen, Brædstrup, er en af fire værter i CarbonFarm projektet. Jacob fortæller hvordan direkte såning har ført til sikker og ens fremspring i marken, der har områder med JB9 jord. Marken var meget udfordrende da etablering skete med plov og rotorharve. Marken er drevet 20 års pløjefrit og de seneste 10 år med direkte såning. Se video

Hans Henrik Pedersen, projektchef hos FRDK, fortæller CarbonFarm projektets to første år. For at lagre kulstof er det vigtigste, at der hele tiden vokser mest muligt på jorden. I et eksperimenterende led er det lykkes at få god og varieret plantevækst også efterår og vinter. Konkurrence fra efterafgrøder og ukrudt har dog betydet, at udbyttet har været lidt mindre end renholdte led. Forsøget er så stort, at man med data fra satellit kan se forskelle i plantevækst mellem parcellerne. Hans Henrik fremviste også et refraktometer, der kan måle sukkerindholdet i plantesaft. Se video

Finn S. Jensen, PlanteavlsKonsulen-ten, Vejle er konsulent for familien Justesen og har fulgt udviklingen fra pløjning til nu direkte såning. Finne fremviste og foartalte om sine erfaringer med dne holdholdte Yara N-sensor og satellitmålinger fra FieldSense. De to værktøjer bruges ofte til at justerere kvælstofgødskningen ved sidste tildeling. Se video

Annette Vibeke Vestergaard, Lands-konsulent hos SEGES forklarer hvordan alle uden store armbevægelser og omkostninger kan se, hvordan deres jord aktuelt har det med hensyn til tekstur og struktur – altså jordtype, hårdhed og indhold af organisk materiale med mere. Udover denne video er der i juli-udgaven 2020 af FRDKnyt en artikel om hvordan du kan blive klogere på din jords tilstand. Se video

Anton Rasmussen, økologikonsulent hos Økologisk Landsforening, viste en ny test, der måler omfanget af liv i jorden. Anton havde udtaget jordprøver fra de forskel-lige behandlinger i forsøg (pløjet, harvet og direkte sået). Det viste sig, at der var mest liv i de direkte såede parceller. Testen måler åndingen (respiration. Bakterier og svampe spiser af jordens kulstof. Derved får de energi og udskiller CO2. Testen er fra USA og hedder Solvita. Du kan læse mere om testen her

Se video

Erik Sandal, Pløjefri rådgiver hos Velas, fortæller om pløjefri landmænds eksperimen-ter med at dyrke afgrøder (companion crops), der ikke skal høstes; men hvis formål alene er at støtte hovedafgrøden eksempelvis ved at forsyne denne med næringsstoffer og ved at give øget konkurrence over for ukrudt.

De fleste erfaringer er fra vinterraps, men også i vår- og vintersæd er der landmænd, som eksperimenterer.

Se video

Videoer er produceret af Niels Damsgaard Hansen, ndhtxtfoto

Se programmet for dagen

Del denne artikel

RELATEREDE ARTIKLER

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.