FRDK

Foreningen for
Reduceret jordbearbejdning i DanmarK

FRDK
SUND JORD

Videoer af indlæg fra seminar med Jay Fuhrer og John Kirkegaard

Deltagerne ved seminar den 17. januar med de to verdenskendte forskere inden for sund jord, Jay Fuhrer og John Kirkegaard, fik sig nogle gode råd med på vejen, da FRDK i januar afholdte vinterseminar i Daastrup Forsamlingshus i Viby Sjælland.

Jay Fuhrer, amerikansk forsker, sigter mod mindre input og høj bundlinje

Jay Fuhrer
Specialist i landbrugsjord, amerikanske Jay Fuhrer fra USDA, fortæller i sit indlæg “Managing your farm with the soil health principles” om vejen til en sund og produktiv jord.
Se indlæg her

Herunder gengives lidt af Jay Fuhrers indlæg med inspiration fra en rigtig god artikel bragt af Effektivt Landbrug mandag i denne uge.

Jay Fuhrer til højre forklarer på engelsk og Søren Ilsøe fra FRDK sørger for løbende oversættelse til dansk. Foto: Hanne Schønning, FRDK

Den oprindelig jord var sund
Jay Fuhrer, specialist i jordsundhed fra Natural Resources Conservation Service (USDA), Bismarck, North Dakota, USA, lagde ud med formiddagens indslag om jordens sundhed. I North Dakota var der oprindelig prærie med bisonokser og efter istiden var jorden både meget næringsrig og der var en stor diversitet i plantematerialet på jorden. Efterhånden forsvandt bisonokserne og jorden blev drevet mere intensivt med monokultur, så det oprindelige plantedække forsvandt. Det har ført til en dårligere jordstruktur og mere erosion.
– Det frugtbare lag forsvandt efterhånden, og jorden blev mindre levende med lav porøsitet og dermed færre af de store porer, der sikrer afvanding, iltning og giver rødderne mulighed for at finde vej til næringsstoffer og vand, forklarede han.

Det vigtige kulstof/kvælstof forhold
Jay Fuhrer selv foretrækker at dyrke jorden, så den bliver sund og første skridt er et beskyttende lag, således at jorden hele tiden er dækket af planter eller afgrøderester.
– For at kulstof/kvælstof forholdet i jorden kan komme i balance, er det vigtigt at efterlade så meget plantemateriale på jorden som muligt, siger Jay Fuhrer. Det er sådan, at en tredje del af kulstoffet sidder i kernen, en tredje del i resten af planten over jorden og en tredje del i rødderne.
Samtidig med tilstedeværelsen af grønt plantemateriale, skal der være diversitet i plantearter og rodtype, så man har en kombination af forskellige rodtyper og derfor går Jay Fuhrer også ind for samsåning af afgrøder, som eksempelvis kan give andre fordele i form af langt mindre angreb af skadedyr i hovedafgrøden.

Mindre input

 • Tager mykorrhizasvampe skade af svampebejdset udsæd? Det tror Jay Fuhrer. Derfor var svampemidler det første, man holdt op med at anvende på hans farm. Derefter droppede han insektmidler for ikke at skade nyttedyrene.

 • På grund af afgrøderotation med kvælstoffikserende planter, har han ikke brugt gødning de sidste ti år. Der er heller ikke tilført fosfor, da den fosfor, der ellers er bundet hårdt i jorden, bliver tilgængeligt for planterne ved hjælp af samarbejdet med mykorrhiza.

 • Metoden giver ikke de højeste udbytter, men sigter mod en høj bundlinje
 • John Kirkegaard, australsk forsker, har opskriften på effektiv kustoflagring

  John Kirkegaard
  “From dust bowls to food bowls” er australske John Kirkegaards spændende indlæg. Han gennemgår udviklingen i dyrkningen af landbrugsjorden i Australien fra starten af 1900-tallet frem til nu, hvor Conservation Agriculture er en nødvendighed.
  Se indlæg her

  Herunder gengives lidt af John Kirkegaards indlæg med inspiration fra en rigtig god artikel bragt af Effektivt Landbrug tirsdag i denne uge.

  John Kirkegaard til højre forklarer principperne i Conservation Farming og Søren Ilsøe fra FRDK sørger for løbende oversættelse til dansk. Foto: Hanne Schønning, FRDK

  The missing link: Kvælstof, fosfor og svovl
  John Kirkegaard, ledende forsker inden for dyrkningssystemer og jordbundsforhold hos CSIRO (Commonwealth Scientific and In-dustrial Research Organisation) i Australien havde også et indlæg på seminar om sund jord i fredags.
  Efter 20 års markforsøg med dyrkning efter principperne i Conservation Agriculture, fandt han ikke de store ændringer i jordens kulstofindhold, hvilket frustrerede John Kirkegaard. – Vi fandt ud af, at manglende indhold af kvælstof, fosfor og svovl i jorden, bliver en begrænsende faktor for opbygning af kulstof, siger John Kirkegaard.
  Dette skyldes, at jordens humusindhold har et konstant forhold mellem kulstof, fosfor, svovl og kvælstof. For at opbygge humus og dermed kulstof, skal disse næringsstoffer være til stede i rette forhold. Kan man tilføre en mængde halm til en jord, hvor der er rigelige mængder af kvælstof, fosfor og svovl, vil mikroberne ifølge John Kirkegaard nedbryde halmen og øge humus- og dermed kulstofmængden.

  Nettoforskel på 9 tons kulstof pr. ha
  I nogle forsøg opnåede han en nettoforskel på næsten 9 tons kulstof pr. ha ved i det ene led at tilføre ekstra startgødning i form af N, P og S. Her opnåede han over en periode på otte år med ekstra tildeling af halm, en øgning af kulstof på 5,5 tons pr. hektar. I et andet led, hvor der ikke var tilført ekstra N, P og S, så han et fald i kulstofmængde på 3,2 tons pr. hektar. Han understreger, at udfra det perspektiv, bør behov og tildelingsmængder for både kvælstof, fosfor og svovl genovervejes.
  I Danmark, hvor vi både har meget nedbør samt restriktioner på hvor meget næring der må tildeles, vil det være en udfordring at tage metoden i brug.

  Del denne artikel:
  Del på facebook
  Del på twitter
  Del på linkedin
  Del på email
  Del på pocket

  Relaterede artikler

  FRDK medlems login

  Her kan du logge ind hvis du er medlem.

  Er du ikke medlem?