FRDK MFO kvælstoffabrikken (25/75)

Yderligere information

Vægt 25 kg

FRDK’s egen MFO blanding Kvælstoffabrikken, der producerer en stor mængde kvælstof.

Efter afprøvning af mange blandinger i regi af FRDK i 2021, har FRDK fået udviklet FRDK MFO kvælstoffabrikken (25/75). Det er en blanding, hvor blodkløver og vintervikke udgør 25 % af frøene og olieræddike og honningurt udgør de resterende 75 %. En tysk beregner ”Riswicker Zwischenfruchtrechner“ er brugt af Freudenberger Feldsaaten, Krefeld i for at sikre det rette forhold i blandingen.   Kravene til reglen om 'Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter':

  • Du skal anvende færdigblandinger med et dokumenteret indhold, der højst må indeholde 25 pct. kvælstoffikserende arter (beregnet ud fra frøantal), mens de øvrige arter skal være godkendte arter af efterafgrøder.
  • Du må kun bruge de specifikke vinterfaste kvælstoffikserende arter, som fremgår af bekendtgørelsen om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag -plantedækkebekendtgørelsen.
  • Du skal kunne dokumentere, at kravene til en sådan færdigblanding er overholdt i forbindelse med en eventuel kontrol af efterafgrøder på din virksomhed.
  • Du må tidligst destruere efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 1. februar i det efterfølgende kalenderår.
Herudover gælder følgende for eftervirkning: Der trækkes en eftervirkning på 50 kg kvælstof per hektar på de indberettede arealer efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter.   Kvælstoffabrikkens blandingsforhold ser således ud:
Art % (vægt) Kg pr ha
Vintervikke 56% 14 kg
Blodkløver 11% 2,75 kg
Honningurt (nøgen frø) 27% 6,75 kg
Olieræddike (sen) 6% 1,5 kg
I alt 100% 25 kg
  Og hvor meget kvælstof kan der så produceres? Hvis vi sammenligner med carbonfarm blandingen 2021 og testblandinger med vintervikke, kunne vi der finde mere end 100 kg kvælstof i det overjordiske plantemateriale. Som en tommelfinger regel kan man forvente, at halvdelen af det overjordisk kvælstof gør gavn første år. Resten frigives senere, eller det indgår sammen med de underjordiske plantedele i opbygningen af jordens humusindhold. Flere eksperter vurderer, at den overjordiske del af opsamlet kvælstof kun udgør 60%, så potentielt er der 167 kg N (i rødder og grønmasse) efter carbonfarm efterafgrøden. For FRDK MFO kvælstoffabrikken (25/75) regner vi med, at den kan producere næsten samme mængde kvælstof som FRDK carbonfarm 2021 blandingen.   Pakningsstørrelse: 25 kg Pris pr. kg: 28,55 kr./kg ekskl. moms og fragt Udsædsmængde: 25 kg/ha Sådybde: max 2 cm. TKV: størrelsen af arterne er forskellig  

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.