FRDK Kvælstoffabrik

Yderligere information

Vægt N/A
Vægt alle

15 kg sæk, 750 Kg (Big Bag)

Efter afprøvning af mange blandinger i regi af FRDK i 2021, har ShopFRDK udviklet FRDK Kvælstoffabrik, en blanding hvor blodkløver og vintervikke udgør 25 % af frøene, og olieræddike og honningurt udgør de resterende 75 %.

Krav til den nye regel om: ”Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter”:

  • Du skal anvende færdigblandinger med et dokumenteret indhold, der højst må indeholde 25 pct. kvælstoffikserende arter (beregnet ud fra frøantal), mens de øvrige arter skal være godkendte arter af efterafgrøder.
  • Du må kun bruge de specifikke vinterfaste kvælstoffikserende arter, som fremgår af bekendtgørelsen om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag -plantedækkebekendtgørelsen.
  • Du skal kunne dokumentere, at kravene til en sådan færdigblanding er overholdt i forbindelse med en eventuel kontrol af efterafgrøder på din virksomhed.
  • Du må tidligst destruere efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter 1. februar i det efterfølgende kalenderår. 
Herudover gælder følgende for eftervirkning: Der trækkes en eftervirkning på 50 kg N/ha på de indberettede arealer med efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. Blandingen ser således ud:
Art % (vægt) Kg pr ha
Vintervikke 48 % 8 kg
Blodkløver 14 % 2,4 kg
Honningurt (nøgen frø) 30 % 5 kg
Olieræddike (sen) 8 % 1,33 kg
I alt 100% 16,73
  Vi ved fra planteklip i efteråret af CarbonFarm 2021 og af testblandinger med vintervikke, at vi kunne finde mere end 100 kilogram kvælstof i det overjordiske plantemateriale. Som en tommelfingerregel kan man forvente, at halvdelen af det overjordisk kvælstof gør gavn første år. Resten frigives senere, eller det indgår sammen med de underjordiske plantedele i opbygningen af jordens humus indhold. Flere eksperter vurderer, at den overjordiske del af opsamlet kvælstof kun udgør 60%, så potentielt er der 167 kilogram kvælstof (i rødder og grønmasse) efter CarbonFarm efterafgrøden. For FRDK Kvælstoffabrik regner vi med, at den kan producere næsten samme mængde kvælstof som FRDK Carbonfarm 2021 blandingen. Ønsket bestand i procent af samlet antal planter Vintervikke: 16,5 Blodkløver: 12,5 Honningurt: 62,5 Olieræddike: 8,5   Pakningsstørrelse: 15 kilos sæk eller big bag/750 kilo (skal være bestilt inden 1/6) Pris pr. kg: Udsædsmængde: 16,73 kilo/ha  

FRDK medlems login

Her kan du logge ind hvis du er medlem.

Er du ikke medlem?

frdk logo
Nyhedsbrev

Gå ikke glip af noget!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.